Asustor ra mắt ADM 3.2

Chú thích
Vì cấu trúc file trong ADM 3.2 đã được thay đổi, bạn sẽ không thể quay trở lại phiên bản ADM trước đó sau khi nâng cấp.
Nếu NAS của bạn đang sử dụng ADM 2.4.0 hoặc các phiên bản trước, vui lòng nâng cấp lên ADM 2.4.2 trước khi nâng cấp lên ADM 3.2. Tải xuống ADM 2.4.2 tại đây
Sau khi nâng cấp lên ADM 3.2, một số ứng dụng có thể bị tắt do tính tương thích. Để đảm bảo tính tương thích phù hợp, vui lòng cập nhật tất cả các ứng dụng lên phiên bản mới nhất tại App Central.
Đối với khách hàng đang sử dụng DataSync cho hubiC, xin lưu ý rằng ứng dụng này chưa được phát hành và vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Để tải xuống DataSync cho hubiC, vui lòng tải xuống từ phần Beta Apps trong App Central

Kết nối với NAS từ xa dễ dàng với EZConnect.to
Asustor đã nâng cấp EZ-Connect, việc truy cập vào NAS dễ dàng không còn cần phải cấu hình router phức tạp. Chỉ cần truy cập ezconnect.to và sử dụng Asustor Cloud ID để đăng nhập. Bạn có thể truy cập dữ liệu trên NAS của mình mọi lúc mọi nơi, chỉ cần nơi đó có internet bạn có thể truy cập vào NAS của mình bằng trình duyệt web.

Tự động đồng bộ hóa dữ liệu giữa máy tính và NAS
Với ADM 3.2 tích hợp sẵn EZ Sync Manager trên NAS và phần mềm Asustor EZ Sync (AES) trên máy tính dữ liệu từ máy tính có thể được đồng bộ lên NAS bất cứ lúc nào và ở bất kỳ đâu. Với EZ Sync Manager và AES, NAS của bạn sẽ trở thành Dropbox cá nhân với dung lượng cực kỳ lớn.
Nếu một file nào đó vô tình bị xóa hoặc ghi đè không đúng, có thể khôi phục dễ dàng bằng cách sử dụng bản sao lưu đã được lưu trước đó.
Để đồng bộ hóa dữ liệu giữa máy tính và NAS vui lòng tải xuống và cài đặt Asustor EZ Sync (AES) trên máy tính của bạn.
Tải xuống ADM 3.2 tại đây hoặc cập nhật trực tiếp trong NAS của bạn.