Hướng dẫn back up and restore Microsoft SQL server với Active Backup for Business

Active Backup for Business tích hợp Windows Volume Shadow Copy Service (Windows VSS), do đó đảm bảo tính nhất quán của các nhiệm vụ backup và restore cơ sở dữ liệu.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn trong quá trình back up and restore Microsoft SQL servers.

Yêu cầu back up servers:

– Đảm bảo máy chủ đang chạy Windows Server 2012 trở lên.

– Windows VSS phải được kích hoạt. Để biết thêm thông tin về cách bật Windows VSS, vui lòng tham khảo Protect Data on Remote SMB File Shares using VSS.

Ι. Back up cơ sở dữ liệu Microsoft SQL

1. Log in vào Windows server của bạn và mở Microsoft SQL Server Management Studio. Click chuột phải vào Properties, vào tab Database Settings tìm đường dẫn đến Microsoft SQL database của bạn.

2. Thực hiện theo các bước đề cập trong Active Backup for Business để tạo tác vụ backup.

3. Chọn đường dẫn database của bạn làm folder nguồn.

4. Kích hoạt Windows VSS.

5. Chạy tác vụ theo các hướng dẫn.

ΙΙ. Restore Microsoft SQL database của bạn.

1. Log in vào Windows server của bạn. Vào Microsoft SQL Server Management Studio và phải chuột Stop để dừng dịch vụ Microsoft SQL database của bạn.

2. Thực hiện theo các bước đề cập trong Active Backup for Business để restore tác vụ sao lưu.

3. Sau khi đã restore, log in vào Windows server. Vào Microsoft SQL Server Management Studio và click chuột phải Start để bắt đầu dịch vụ Microsoft SQL database.

Lưu ý: 

SQL server được restore phải cùng version với SQL database được sao lưu.