Hướng dẫn cài đặt nhanh Asustor Portal xuất hình lên TV thông qua HDMI

  1. Kết nối NAS với màn hình TV thông qua cổng HDMI

– Kết nối NAS với màn hình TV thông qua cổng HDMI phía sau thiết bị Asustor của bạn.

  1. Cài đặt ứng dụng Asustor Portal

     – Cài đặt Asustor Portal từ App Central

     BƯỚC 1 :

–  Đăng nhập vào ADM sau đó chọn App Central.

– Chọn “ ASUSTOR Apps”  từ bảng điều khiển bên trái và sau đó tìm “ASUSTOR Portal”.

–  Bấm vào nút Install để cài đặt ASUSTOR Portal.

     BƯỚC 2

– Sau khi cài đặt hoàn tất, bạn sẽ thấy giao diện ASUSTOR Portal trên màn hình TV của bạn.

  1. Tùy chỉnh Asustor Portal

      – Thay đổi hình nền hiển thị trên Asustor Portal

    BƯỚC 1 :

– Chọn Asustor Portal từ giao diện web ADM.

     – Hãy chắc chắn Wallpaper được chọn trong bảng điều khiển bên trái và sau đó chọn một trong hai “  Tải lên từ máy tính ” hoặc “ Tải lên từ NAS” để tải lên một hình ảnh mà bạn đã lựa chọn.

     BƯỚC 2 :

– Sau khi hình ảnh đã được tải lên, chọn nó và sau đó nhấn vào nút “đánh dấu”.

     – Thêm các trang web yêu thích của bạn vào ASUSTOR Portal

     BƯỚC 1 :

– Chọn Favorites từ bảng điều khiển bên trái.

– Bấm vào nút + và sau đó nhập URL cho trang web của bạn và mô tả.

– Click vào OK một khi bạn đã làm xong. Bây giờ bạn có thể nhìn thấy một shortcut mới cho trang              web bạn chỉ cần thêm vào màn hình TV của bạn.

BƯỚC 2 :

– Bạn cũng có thể thay đổi thứ tự của các phím tắt xuất hiện trong ASUSTOR Portal. Để làm điều này bạn bấm vào nút “Edit”.

– Kéo và thả các trang web để cấu hình thứ tự mà bạn mong muốn

– Bấm vào nút “OK” một khi bạn đã làm xong. Bây giờ bạn có thể xem các thay đổi mà bạn có được thực hiện trên màn hình TV của bạn.

– Sữa chữa các vấn đề về quét màn hình hiển thị (Overscan) với Asustor Portal

– Nếu bạn thấy rằng ASUSTOR Portal được overscanned trên màn hình của bạn, bạn có thể sử dụng hai phương pháp sau để khắc phục vấn đề này:

– Điều chỉnh tỉ lệ của khu vực nội dung trên màn hình của bạn.

– Điều chỉnh giá trị overscan ASUSTOR Portal.

Trong ví dụ sau, chúng tôi sẽ điều chỉnh giá trị overscan ASUSTOR Portal.

– Chọn [Resolution] từ bảng điều khiển bên trái.

– Trong [Overscan] danh sách bạn sẽ thấy các tùy chọn None, 1%, 2% và 3% giảm xuống.

– Chọn [3%] và sau đó nhấn vào [Apply]. Bây giờ bạn sẽ có thể thấy rằng giao diện ASUSTOR Portal đã teo tóp lại nhẹ trên màn hình HD của bạn.

  1. Giới thiệu về giao diện Asustor Portal

– Hình ảnh dưới đây minh họa các chức năng cơ bản trên giao diện ASUSTOR Portal

– Chọn menu điều khiển từ góc trên bên trái của màn hình sẽ cung cấp cho bạn những chức năng được minh họa trong hình dưới đây.