Hướng dẫn Map ổ đĩa dùng chung từ Mac OS đến Nas Synology

Hướng dẫn

Truy cập các thư mục dùng chung với Mac OS

– Mở Finder trên Mac.

– Tìm thanh menu.

– Vào Go và chọn Connect to Server.

– Nhập địa chỉ IP cho NAS Synology , Ví dụ : “afp://192.168.59.121” Chọn Connect để tiếp tục.

– Nhập username và password DSM của bạn. Tài khoản của bạn phải có quyền read/write thư mục dùng chung bạn muốn truy cập. Nhấp vào Connect để tiếp tục.

– Bạn sẽ thấy NAS Synology trong phần Shared của cửa sổ Finder. Double-click vào thư mục chia sẻ để xem nội dung.

Xem thêm : Hướng dẫn Map Network Drive từ PC Windows đến Nas Synology