Hướng dẫn sử dụng Hyper Backup (Cloud services)

Hướng dẫn

1. Cài đặt Hyper Backup

– Đăng nhập vào DSM và chọn Package center. Tìm ứng dụng Hyper Backup và tải về.

– NAS Synology của bạn phải chạy DSM 6.0 trở lên, đối với người dùng phiên bản DSM cũ hơn, Hyper Backup không được hỗ trợ.

2. Tạo một backup task

– Mở Hyper Backup.

– Click vào dấu  +” phía dưới bên trái và chọn Data backup task.

– Trên Backup Destination, chọn Synology C2 hoặc một dịch vụ của bên thứ ba trong phần Cloud Service. Và nhấp vào Next

– Bạn log in vào cloud.

– Chọn Create backup task. Bạn có thể thay đổi tên của Directory theo ý bạn.

– Chọn thư mục muốn sao lưu, chia sẻ được mã hóa thư mục (tùy chọn). Nếu các mục cần sao lưu nằm cùng volume thì nó sẽ hiển thị dấu ! màu cam.

– Chọn (các) ứng dụng cần sao lưu.

Một số tùy chọn thiết lập sao lưu cần thiết phù hợp với nhu cầu của bạn.

 • Task: Tên cho file sao lưu.
 • Enable task notification: Bạn sẽ nhận được thông báo về tình trạng sao lưu qua email, sms, etc.
 • Enable configuration backup: Sao lưu các cấu hình hệ thống (vd: user, group, etc.) tác vụ này hoạt động trên tất cả các sao lưu theo mặc định.
 • Bandwidth Limitation: giới hạn về băng thông được sử dụng, lưu ý tùy chọn này chỉ khả dụng khi sao lưu dữ liệu vào dịch vụ sao lưu đám mây Synology C2.
 • Enable backup schedule: bật lịch tạo sao lưu tự động.
 • Enable integrity check: lên lịch tự động kiểm tra tính toàn vẹn
 • Enable client-side encryption: bảo vệ dữ liệu sao lưu bằng mật khẩu khỏi sự truy cập không mong muốn ở phía đích. Xin lưu ý rằng mật khẩu được sử dụng để mã hóa ở đây sẽ được yêu cầu để khôi phục dữ liệu được sao lưu trong tác vụ này. Do đó, mất mật khẩu này sẽ gây mất dữ liệu vĩnh viễn.

* Nén dữ liệu và mã hóa được bật theo mặc định khi sao lưu dữ liệu vào dịch vụ sao lưu đám mây Synology C2.

 • Chọn Enable backup rotation: bật thiết lập sơ đồ luân chuyển sao lưu.
  • From the earliest versions: xóa các bản sao lưu đầu tiên khi các phiên bản sao lưu vượt giới quá giới hạn.
  • Smart Recycle: Hệ thống sẽ giữ lại tất cả các phiên bản sao lưu cho đến khi các bản sao lưu đến giới hạn.
   • Hourly version form the past 24 hour: Hệ thống sẽ giữ phiên bản đầu tiên được tạo ra mỗi giờ.
   • Daily version from the past 1 day to 1 month: Hệ thống sẽ giữ phiên bản đầu tiên được tạo mỗi ngày.
   • Weekly version older 1 month: hệ thống sẽ giữ phiên bản đầu tiên được tạo ra mỗi tuần.
 • Number of versions: thiết lập giới hạn trên các bản sao lưu giữ lại.
 • Timeline: Hiển thị các kết quả của các bản sao lưu theo lịch trình sao lưu

 • Click Apply để hoàn thành quá trình cấu hình.

3. Sửa đổi cài đặt 

– Hệ thống sẽ hiển thị biểu tượng đánh dấu màu xanh trên giao diện nếu tác vụ sao lưu của bạn thành công.

Lưu ý:

Để tìm hiểu thêm về phục hồi dữ liệu với Hyper Backup, vui lòng tham khảo bài viết này.

Để biết thông tin chi tiết về cách sao lưu dữ liệu đến các điểm đến khác, vui lòng tham khảo các hướng dẫn sau: