Synology – Phát video với Video Station

Th1 4, 2020
Hỗ trợ
1 0

1. Cài đặt Video Station

Để cài đặt Video Station, vui lòng truy cập Package Center, tìm Video Station, click Install.

2. Lưu trữ và phân loại video thành các thư viện mặc định

Video Station cung cấp ba thư viện mặc định hiển thị trên panel bên trái: MovieTV Show, và Home Video. Để đảm bảo video của bạn có thể lập chỉ mục và phân loại chính xác, bạn cần thêm video vào các thư mục cho mỗi thư viện và sau đó lưu tệp của bạn vào các thư mục video tương ứng trước. Theo mặc định, ba thư mục video đã được tạo trong thư mục chia sẻ video cho ba thư viện mặc định: movieTV show, và home video. Tuy nhiên, ngoài ba thư mục này, bạn cũng có thể thực hiện các thao tác sau để thêm nhiều thư mục video cho các thư viện. Tuy nhiên, ngoài ba thư mục này, bạn cũng có thể thực hiện các thao tác sau để thêm nhiều thư mục video cho các thư viện.

Note:

Hệ thống sẽ tự động tìm kiếm dữ liệu liên quan và thông tin khác cho hai loại video  (movie và tv show) từ Internet. Do đó, để đảm bảo video của bạn có thể được ghép nối với thông tin chính xác, chúng tôi đặc biệt khuyến nghị rằng các video phải phù hợp với loại video được chỉ định của thư viện.

Thêm thư mục video cho các thư viện mặc định

1. Go to Settings > Library.

2. Click vào biểu tượng Add folder để chọn thư mục từ NAS Synology của bạn và chọn thư viện đích.

Bạn có thể thêm tối đa 100 thư mục video cho một thư viện, nhưng một khi thư mục được chọn, không thể chọn thư mục cũng như thư mục con cho thư viện khác.

3. Lưu trữ tệp video vào các thư mục video để phân loại video vào các thư viện tương ứng.

4. Bây giờ bạn có thể duyệt và xem video của bạn từ các thư viện!

3. Tùy chỉnh thư viện lưu trữ và phân loại video

Ngoài ba thư viện mặc định có thể được truy cập bởi bất kỳ ai, với tư cách là admin DSM hoặc người dùng thuộc nhóm administrators cũng có thể tạo thư viện tùy chỉnh và gán quyền truy cập cho người dùng.

Tạo thư viện tùy chỉnh

1. Vào Settings > Library và click vào biểu tượng dấu cộng để tạo library.

2. Tạo tên cho thư viện mới, chọn loại video bạn muốn đặt trong thư mục và sau đó chọn Public nếu bạn muốn mọi người truy cập thư viện hoặc chọn Private để giới hạn quyền truy cập đối với người dùng cụ thể. Xin lưu ý rằng các video bạn đặt trong thư mục phải khớp với loại được chọn ở đây để đảm bảo tính chính xác của thông tin video được thu thập từ Internet.

3. Nếu chọn Private, click Assign permissions và tick vào hộp kiểm để cấp quyền truy cập cho người dùng.

4. Play Videos

Khi bạn đã phân loại các tập tin video của mình thành các thư viện khác nhau, bạn có thể làm theo các bước bên dưới để phát video của mình trên Video Station. Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt  VLC media player (Windows, Linux) trên máy tính của mình trước. Ngoài việc phát video trên máy tính cục bộ của bạn, bạn cũng có thể truyền phát video của mình đến các thiết bị tương thích DLMA / UPnP hoặc các thiết bị tương thích AirPlay để phát lại video.

Phát video với Video Player được nhúng

1. Chọn bất kỳ video clip nào bạn muốn phát, sau đó nhấp vào biểu tượng phát trên hình ảnh video.

2. Video sẽ bắt đầu phát ngay lập tức. Nếu không, vui lòng đảm bảo định dạng video của bạn được trình duyệt web hỗ trợ hoặc bạn đã cài đặt plugin VLC trên máy tính của mình.

3. Sử dụng các nút trên màn hình và thanh tiến trình ở cuối Trình phát video theo nhu cầu của bạn. Bạn cũng có thể điều chỉnh âm lượng, chọn chất lượng phát lại video và theo dõi âm thanh, bật phụ đề hoặc truyền phát video sang thiết bị khác (nếu có).

Note:

Để biết thông tin chi tiết về plugin VLC và các thiết bị được hỗ trợ, vui lòng tham khảo DSM Help > Video Station > Video Playback.

5. Chia sẻ video

Với tính năng chia sẻ công khai, bạn có thể dễ dàng chia sẻ video của mình với người khác bằng Video Station và tất cả các video được chia sẻ sẽ có thể truy cập công khai bởi bất kỳ ai có liên kết.

Chia sẻ video với người khác

1. Chuyển đến bất kỳ thư viện video nào và nhấp Tất cả ở góc trên cùng bên trái để xem tất cả các video trong thư viện này.

2. Click vào biểu tượng Selection Mode hoặc nhấn và giữ Ctrl hoặc Shift để chọn nhiều video. Sau đó click vào biểu tượng Public sharing.

• Nếu bạn chỉ chọn một video để chia sẻ, video sẽ được thêm vào bộ sưu tập được chia sẻ Shared Videos. Ở đó, bạn có thể quản lý tất cả các video mà bạn đã từng chia sẻ.

• Nếu bạn chỉ chọn một video để chia sẻ, video sẽ được thêm vào bộ sưu tập được chia sẻ có tên Video được chia sẻ. Ở đó, bạn có thể quản lý tất cả các video mà bạn đã chia sẻ.

3. Chỉ định thời hạn hiệu lực nếu cần thiết.

4. Bạn cũng có thể nhấp vào biểu tượng more trên hình ảnh phim đích và nhấp vào Public sharing để thêm video đã chọn vào Shared Videos.

5. Chỉ cần sao chép và dán liên kết tới email, tin nhắn tức thời và các trang web để chia sẻ video với mọi người.

6. Sắp xếp và xem video trên thiết bị di động

Để kết nối với Video Station qua thiết bị di động, bạn có thể tải xuống DS video với các thiết bị iOS / Android có mã QR bên dưới để phát video và sắp xếp các bộ sưu tập của bạn trên thiết bị di động hoặc truyền phát video đến các thiết bị DMA hoặc AirPlay của bạn ở nhà và trên đường.

Comments are closed.