Asustor đã được sử dụng tại Hội Y Tế Công Cộng Việt Nam

Th6 13, 2019
Showcase
6 1

Hội Y tế Công cộng Việt Nam (Hội YTCC Việt Nam) là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, hoạt động trong lĩnh vực Y tế Công cộng (YTCC). Được thành lập vào ngày 6/6/2002, Hội có mạng lưới bao phủ cả 3 miền.
Hội là thành viên của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hiệp hội YTCC Thế giới (WFPHA).

Model đã sử dụng
Asustor AS6208T NAS 8-Bay

Lợi ích
– Mở rộng tối đa: 20-Bay
– Dung lượng lưu trữ tối đa: 280TB
– Miễn phí: 4 license Camera.
– Hỗ trợ tối đa: 36 camera.

Vietcorp Đối tác công nghệ thông tin, phân phối, tích hợp giải pháp công nghệ và truyền thông.

Comments are closed.