Asustor – Hướng dẫn truy cập kết nối từ xa

Th11 4, 2019
Tin tức
2 2

1. Truy cập từ xa

1.1 Truy cập NAS ASUSTOR của bạn bằng Internet

ASUSTOR cung cấp cho người dùng các giải pháp nhanh chóng và tiện lợi cho phép họ sử dụng NAS thông qua internet và truy cập từ xa các tệp của họ, tạo ra một đám mây riêng độc quyền. Bạn có thể sử dụng bất kỳ phương pháp nào sau đây để thiết lập quyền truy cập từ xa vào NAS của mình.

a. Kết nối trực tiếp NAS của bạn với internet

Nếu bạn có một địa chỉ IP tĩnh, bạn có thể chọn kết nối trực tiếp NAS của mình với Internet mà không cần phải đi qua bất kỳ bộ định tuyến hoặc tường lửa nào. Xin lưu ý rằng phương pháp này sẽ trực tiếp đưa NAS của bạn ra Internet và bạn có thể gặp phải các cuộc tấn công độc hại.

b. Kết nối NAS của bạn với bộ định tuyến của bạn và sau đó sử dụng ASUSTOR EZ Connect TM

Chức năng EZ Connect TM  tích hợp của ADM có thể giúp bạn hoàn thành các cấu hình bộ định tuyến cần thiết để thiết lập quyền truy cập từ xa vào NAS của bạn

 

c. Kết nối NAS của bạn với internet và tự cấu hình kết nối của bạn.
Nếu bạn đang sử dụng bộ định tuyến không tương thích và không thể sử dụng EZ Connect TM để hoàn tất cài đặt kết nối từ xa, các hướng dẫn bên dưới sẽ giải thích cách định cấu hình thủ công bộ định tuyến của bạn để cấp cho bạn quyền truy cập từ xa vào NAS.

1.2 Định cấu hình bộ định tuyến
▪ Cài đặt nâng cao
▪ Cài đặt tường lửa
▪ Chuyển tiếp cổng
▪ Máy chủ ảo

Trong ví dụ sau, chúng tôi sẽ trình bày cách thiết lập chuyển tiếp cổng trên bộ định tuyến do ASUS tạo ra.

BƯỚC 1

  • Nhập địa chỉ IP LAN của bộ định tuyến vào trình duyệt Web. Địa chỉ IP mặc định của bộ định tuyến ASUS là 192.168.1.1.
  • Nhập tên người dùng và mật khẩu của quản trị viên. Tên người dùng và mật khẩu mặc định cho bộ định tuyến ASUS là quản trị viên Cameron.
  • Trong bảng [Cài đặt nâng cao] ở phía bên trái, nhấp vào [WAN] .
  • Nhấp vào tab [Virtual Server/Port Forwarding]

BƯỚC 2

  • Cho phép chuyển tiếp cổng bằng cách nhấp vào nút radio [Yes] bên cạnh tiêu đề [Enable Port Forwarding].
  • Trong trường [Service Name]nhập tên bạn chọn, sau đó nhập số cổng ngoài bạn muốn mở, địa chỉ IP và số cổng của NAS trong các trường tương ứng. Nếu bạn muốn sử dụng trình duyệt Web để truy cập NAS, bạn sẽ cần mở dịch vụ trang Web của ADM (cổng mặc định: 8000). Bảng dưới đây cho bạn thấy thông tin mà bạn sẽ cần điền cho từng trường.

 

Service Name Port range IP Local Port Protocl
ADM 8000 192.168.2.6 8000 TCP

Như đã đề cập trước đây, địa chỉ IP của NAS trong ví dụ của chúng tôi là 192.168.2.6.

1.3 Định cấu hình dịch vụ DDNS

BƯỚC 1

  • Đăng ký dịch vụ DDNS. Để được hướng dẫn, vui lòng xem phần 1.2 của NAS 321: Lưu trữ nhiều trang web với Máy chủ ảo .

BƯỚC 2

  • Kích hoạt dịch vụ DDNS trên NAS. Để được hướng dẫn, vui lòng xem phần 2.2 của NAS 321: Lưu trữ nhiều trang web với Máy chủ ảo .

1.4 Định cấu hình dịch vụ DDNS

BƯỚC 1

  • Đăng ký dịch vụ DDNS. Để được hướng dẫn, vui lòng xem phần 1.2 của NAS 321: Lưu trữ nhiều trang web với Máy chủ ảo .

BƯỚC 2

  • Kích hoạt dịch vụ DDNS trên NAS. Để được hướng dẫn, vui lòng xem phần 2.2 của NAS 321: Lưu trữ nhiều trang web với Máy chủ ảo .

Comments are closed.