Asustor – Hướng dẫn kết nối Cài đặt TCP / IP

Th9 23, 2019
Hỗ trợ
0 0

1. Cài đặt TCP / IP

Trong các ví dụ sau, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách truy cập và thay đổi cài đặt TCP / IP trên ASUSTOR NAS. Để truy cập cài đặt TCP / IP, chọn [Settings] > [Network] > [Network Interface] và sau đó chọn [LAN 1] hoặc [LAN 2] tùy theo kết nối của bạn. Tiếp theo, nhấp vào nút [Configure] .

1.1 Tự động lấy địa chỉ IP

BƯỚC 1

Tùy chọn [Obtain IP address automatically] được chọn theo mặc định. NAS của bạn sẽ sử dụng DHCP (Giao thức cấu hình máy chủ động) để tự động lấy địa chỉ IP và máy chủ DNS. Bạn nên sử dụng tùy chọn này nếu bạn không chắc chắn về cách thiết lập thủ công địa chỉ IP của mình.

1.2 Cài đặt địa chỉ IP theo cách thủ công

BƯỚC 1

Trước khi chọn tùy chọn [Set up IP address manually] , hãy đảm bảo rằng bạn đã có thể thấy một số giá trị cho địa chỉ IPv4, mặt nạ mạng con và Cổng.

1.3 Kiểm tra xem NAS của bạn có được kết nối với Internet
Bạn có thể sử dụng Dr. ASUSTOR hoặc App Central để kiểm tra NAS của bạn về kết nối internet. BƯỚC 1

Chức năng Dr. ASUSTOR có thể được tìm thấy trong Ứng dụng thông tin hệ thống. Nếu bạn không thấy bất kỳ lỗi nào trong tiêu đề [Network] , thì NAS của bạn sẽ được kết nối thành công với internet.

BƯỚC 2

Nếu bạn có thể truy cập và sử dụng App Central, thì NAS của bạn sẽ được kết nối thành công với internet.

Comments are closed.