Asustor – Sao lưu dữ liệu từ Microsoft OneDrive vào NAS của bạn

Th9 24, 2019
Hỗ trợ
0 0

MỤC TIÊU BÀI VIẾT
Sau khi hoàn thành khóa học này, bạn sẽ có thể:
1. Sao lưu dữ liệu từ Microsoft OneDrive sang NAS của bạn

1. Đăng ký tài khoản Microsoft OneDrive
√ Trước tiên, hãy truy cập trang web Microsoft OneDrive (https://onedrive.live.com/) để đăng ký tài khoản.

√ Nhấp vào nút [Sign up for free] như thể hiện trong hình bên dưới.

2. Cấu hình NAS của bạn
2.1 Cài đặt DataSync cho Microsoft OneDrive từ Trung tâm ứng dụng

BƯỚC 1

√ Nhấp vào biểu tượng [App Central] sau khi đăng nhập vào ADM.

√ Chọn [ASUSTOR Apps]  [DataSync for Microsoft OneDrive] và sau đó nhấp vào [Install] .

BƯỚC 2
√ Sau khi cài đặt hoàn tất, bạn sẽ có thể thấy biểu tượng [DataSync for Microsoft OneDrive] trên màn hình ADM.

2.2 Kết nối NAS của bạn với Microsoft OneDrive

BƯỚC 1

√ Nhấp vào [Sign in] .

√  Nhập tên người dùng và mật khẩu Microsoft OneDrive của bạn và đăng nhập.

BƯỚC 2

√ Nhấp vào nút [Browse] để chọn thư mục đồng bộ cục bộ trên NAS của bạn.

√ Trong ví dụ bên dưới, chúng tôi chọn thư mục [Office] và sau đó nhấp vào [OK] .

√ Sau khi chọn thư mục đồng bộ cục bộ, bạn sẽ có thể thấy rằng một thư mục giống hệt nhau đã được tạo trên OneDrive.

√ Chọn [Office] cho thư mục một ổ đĩa sẽ được đồng bộ hóa và sau đó nhấp vào [next] .

√ Tại đây, bạn sẽ có thể định cấu hình loại trừ tệp. Các tệp sẽ không được đồng bộ hóa nếu chúng đáp ứng bất kỳ điều kiện nào bạn định cấu hình. Trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi định cấu hình loại trừ cho các tệp có kích thước vượt quá 100 MB.

√ Trong [Bộ lọc], bạn sẽ có thể định cấu hình các loại tệp mà bạn không muốn được đồng bộ hóa.

√ Trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi chọn các hộp kiểm [Applications] và [Customization] .

√ Trong trường tùy chỉnh, chúng tôi nhập vào * .bittorrent, dưới dạng loại tệp tùy chỉnh mà chúng tôi muốn lọc và sau đó nhấp vào [add] .

√ Nhấp vào [Next] để tiếp tục.

√ Tại đây bạn sẽ có thể định cấu hình tốc độ đồng bộ hóa tải lên và tải xuống tối đa cùng với cài đặt đồng bộ hóa. Khi cấu hình được hoàn tất, nhấp vào [Finish] .

Lưu ý: Do các giới hạn của Microsoft OneDrive, các tệp trong các trường hợp sau sẽ không được đồng bộ hóa.

(1) Tệp Microsoft OneNote (2) Các tệp riêng lẻ có kích thước lớn hơn 10 GB

2.3 Tạm dừng kết nối NAS

BƯỚC 1 : Nhấp vào nút [Pause] trong OneDrive sẽ tạm dừng mọi đồng bộ hóa giữa OneDrive và NAS của bạn.

2.4 Ngắt kết nối NAS của bạn

BƯỚC 1

√ Nhấp vào [ biểu tượng] sẽ ngắt kết nối NAS của bạn khỏi OneDrive.

Xem thêm:

Comments are closed.