Asustor – Tạo và nhập hàng loạt tài khoản ADM

Th11 8, 2019
Tin tức
2 2

1. Giới thiệu
Chức năng tạo hàng loạt của ADM cho phép bạn nhanh chóng tạo nhiều tài khoản người dùng tuần tự thông thường (ví dụ: số sinh viên). Liên quan đến việc tạo tài khoản không tuần tự không thường xuyên, bạn có thể nhập dữ liệu tài khoản vào một tệp văn bản (* .txt, * .csv) và sau đó nhập nó vào ADM để tạo tài khoản.

2. Tạo tài khoản
2.1 Tạo hàng loạt tài khoản ADM

BƯỚC 1

Đăng nhập vào ADM và sau đó chọn [Kiểm soát truy cập] [Người dùng cục bộ] [Thêm] [Thêm nhiều người dùng] .

BƯỚC 2
Điền thông tin sau:
Tên người dùng (tiền tố): Nhập tiền tố mà bạn muốn được sử dụng ở đầu mỗi tên người dùng. Trong ví dụ dưới đây, chúng tôi đã sử dụng ED AST AST. Bây giờ, AST AST sẽ xuất hiện ở đầu mỗi tên người dùng cho các tài khoản chúng tôi tạo.
Độ dài hậu tố: Chọn số chữ số bạn muốn sử dụng trong hậu tố tên người dùng. Hậu tố tên người dùng xuất hiện ngay sau tiền tố trong tên người dùng và chỉ bao gồm các chữ số.
Tên người dùng (số bắt đầu): Nhập số bắt đầu mà bạn muốn sử dụng trong hậu tố của người dùng đầu tiên. Những người dùng khác sau đó sẽ được tạo liên tục dựa trên số bắt đầu của người dùng này.
Số lượng người dùng:Nhập số lượng người dùng mà bạn muốn tạo.
Mật khẩu: Nhập mật khẩu bạn chọn. Bạn cũng có thể chọn chọn hộp kiểm [Giống như tên người dùng] để tạo tất cả mật khẩu giống như tên người dùng.
Xác nhận mật khẩu: Nhập lại mật khẩu của bạn để xác nhận.
E-mail: Nhập địa chỉ e-mail cho các tài khoản (tùy chọn).
Nếu người dùng đã tồn tại: Chọn [Ghi đè] hoặc [Bỏ qua] . Nếu ADM gặp một người dùng có cùng tên với người bạn đang cố gắng tạo, nó sẽ tự động ghi đè lên người dùng hiện tại hoặc bỏ qua việc tạo người dùng mới.
Ngày hết hạn tài khoản:Chọn hộp kiểm này nếu bạn muốn đặt ngày hết hạn cho các tài khoản bạn sắp tạo (tùy chọn).

Nhấp vào [Tiếp theo] sau khi bạn đã điền tất cả các thông tin liên quan.

BƯỚC 2
Chọn (các) nhóm cho người dùng bạn sắp tạo. Nhấp vào [Tiếp theo] khi bạn đã hoàn tất.

BƯỚC 3
Ở đây bạn sẽ có thể tạo hạn ngạch sử dụng cho người dùng nếu bạn muốn. Nhấp vào [Tiếp theo] khi bạn đã hoàn tất.

BƯỚC 4
Tại đây, bạn sẽ có thể xem tóm tắt các cài đặt cho tài khoản người dùng bạn sắp tạo. Nhấp vào [Hoàn tất] khi bạn đã xác nhận cài đặt.

BƯỚC 5
Bây giờ bạn sẽ có thể xem liệu các tài khoản mới đã được tạo thành công cùng với danh sách các tài khoản người dùng được tạo hay chưa. Nhấp vào [OK] . Hàng loạt tài khoản nên đã được tạo thành công.

2.2 Nhập một loạt tài khoản vào ADM
BƯỚC 1
Đăng nhập vào ADM và sau đó chọn [Kiểm soát truy cập] -> [Người dùng cục bộ] -> [Thêm] -> [Nhập người dùng] .

BƯỚC 2
Điền thông tin sau: 

Tải lên tệp (csv, txt): Nhấp vào nút [Duyệt] và sau đó chọn tệp tài khoản bạn muốn sử dụng. Để biết thêm thông tin về cách tạo tệp tài khoản phù hợp cho ADM, vui lòng xem phần Ghi chú ở cuối tài liệu này. 

Nếu người dùng đã tồn tại: Chọn [Ghi đè] hoặc [Bỏ qua] . Nếu ADM gặp một người dùng có cùng tên với người bạn đang cố gắng tạo, nó sẽ tự động ghi đè lên người dùng hiện tại hoặc bỏ qua việc tạo người dùng mới. 

Ngày hết hạn tài khoản:Chọn hộp kiểm này nếu bạn muốn đặt ngày hết hạn cho các tài khoản bạn sắp tạo (tùy chọn).

Nhấp vào [Xem trước] khi bạn đã điền tất cả các thông tin liên quan. 

BƯỚC 2 Bây giờ bạn sẽ có thể xem bản xem trước và tóm tắt các tài khoản mà bạn sắp tạo. Nhấp vào [OK] để bắt đầu tạo tài khoản.

BƯỚC 3 Bây giờ bạn sẽ có thể xem liệu các tài khoản mới đã được tạo thành công cùng với danh sách các tài khoản người dùng được tạo hay chưa. Nhấp vào [OK] . Hàng loạt tài khoản nên đã được tạo thành công.

Comments are closed.