Asustor – Thiết lập chế độ sleep cho NAS của bạn

Th9 24, 2019
Hỗ trợ
0 0

1.Giới thiệu về Chế độ ngủ

1.1 Chế độ ngủ là gì?

ASUSTOR là công ty đầu tiên trên thế giới tạo ra một NAS có Chế độ ngủ hệ thống (S3). Khi các thiết bị NAS của bạn không được sử dụng, bạn có thể đặt chúng vào Chế độ ngủ để giảm đáng kể mức tiêu thụ điện năng. Khi bạn cần truy cập lại NAS của mình, bạn sẽ có thể đánh thức nó khỏi Chế độ ngủ sau 10 giây hoặc ít hơn.

Ngoài Chế độ ngủ, NAS của ASUSTOR cũng cung cấp chế độ ngủ đông cho các đĩa cứng không được sử dụng. Trong thời gian ngủ đông đĩa, hệ thống sẽ vẫn được bật nguồn trong khi các đĩa cứng ngủ đông để tiết kiệm điện. Tiêu thụ điện năng cho mỗi mô hình NAS trong quá trình hoạt động bình thường, ngủ đông đĩa và Chế độ ngủ được tóm tắt trong các bảng dưới đây. Bạn có thể thấy rằng đặt NAS của bạn vào Chế độ ngủ sẽ cho phép nó tiêu thụ ít năng lượng hơn đáng kể.

2. Đặt NAS của bạn vào Chế độ ngủ

2.1 Đặt NAS của bạn vào Chế độ ngủ thông qua ADM

BƯỚC 1

Bạn có thể chọn [Sleep] từ menu ở góc trên bên phải của giao diện ADM để đặt NAS của bạn vào Chế độ ngủ.

2.2 Đặt NAS của bạn vào Chế độ ngủ thông qua Trung tâm điều khiển của ASUSTOR

BƯỚC 1
Để sử dụng Trung tâm điều khiển của ASUSTOR để đặt NAS của bạn vào Chế độ ngủ, chọn NAS của bạn từ danh sách, nhấp vào nút [Action] và sau đó chọn [Sleep] .

2.3 Đặt NAS của bạn vào Chế độ ngủ thông qua Cổng thông tin của ASUSTOR


BƯỚC 1

Nhấp vào biểu tượng [Sleep] từ menu điều khiển nguồn trong Cổng thông tin của ASUSTOR để đặt NAS của bạn vào Chế độ ngủ.

2.4 Đặt NAS của bạn vào Chế độ ngủ thông qua AiMaster


S TEP 1

Để sử dụng AiMaster để ngủ NAS của bạn, trước tiên hãy đăng nhập vào NAS của bạn với AiMaster. Tiếp theo, chọn biểu tượng [More] ở phía trên bên phải và sau đó chọn [Sleep] từ menu.

2.5 Đặt NAS của bạn vào Chế độ ngủ thông qua nút nguồn


BƯỚC 1

Trước tiên bạn sẽ cần cấu hình nút nguồn. Đăng nhập vào ADM và chọn [Settings] → [Hardware] → [Power] . Trong phần Cài đặt trên mạng, hãy chọn [Enter sleep mode] từ menu thả xuống cho tên Khi nút nguồn được nhấn trong 1,5 giây: Hồi. Nhấp vào [Apply] khi bạn đã hoàn tất.

BƯỚC 2

Giữ nút nguồn (được tìm thấy ở mặt trước của NAS) trong 1,5 giây để đặt NAS của bạn vào Chế độ ngủ.

3. Đánh thức NAS của bạn từ Chế độ ngủ
3.1 Sử dụng ASUSTOR Remote để đánh thức NAS của bạn

Nếu NAS của bạn có bộ thu hồng ngoại, bạn sẽ có thể sử dụng ASUSTOR Remote để đánh thức nó từ Chế độ ngủ.

BƯỚC 1

Trỏ điều khiển từ xa vào bộ thu hồng ngoại trên NAS của bạn và sau đó nhấn nút nguồn trên điều khiển từ xa để đánh thức NAS của bạn khỏi Chế độ ngủ.

3.2 Sử dụng AiMaster để đánh thức NAS của bạn
Trước khi sử dụng AiMaster để đánh thức NAS của bạn khỏi Chế độ ngủ, vui lòng đảm bảo rằng:
▪ Bạn đã đăng nhập vào NAS của mình bằng AiMaster và đã thêm nó vào danh sách máy chủ
▪ NAS và AiMaster của bạn nằm trên cùng một mạng cục bộBƯỚC 1

Tìm NAS của bạn trong danh sách máy chủ NAS của AiMaster. Chọn nút [Wake] được tìm thấy ở bên phải tên của NAS của bạn và sau đó chọn [OK] để xác nhận rằng bạn muốn đánh thức NAS của mình.

3.3 Sử dụng nút nguồn để đánh thức NAS của bạn

BƯỚC 1

Nhấn nút nguồn (được tìm thấy ở mặt trước của NAS) để đánh thức NAS của bạn khỏi Chế độ ngủ.

3.4 Sử dụng AEC để đánh thức NAS của bạn

BƯỚC 1

Bạn có thể sử dụng tiện ích AEC của ASUSTOR để đánh thức NAS của mình, miễn là mô hình NAS của bạn hỗ trợ Wake On WAN (ví dụ: các mô hình AS6302T hoặc AS6404T) . Wake On WAN cho phép bạn đánh thức NAS từ xa bên ngoài mạng LAN.

Để đánh thức NAS của bạn bằng AEC, c lick vào nút đánh thức từ trên cùng của giao diện hoặc bên phải của một kết nối NAS được liệt kê Sau khi NAS được bật nguồn, nó sẽ cần một chút thời gian để khởi động lại ADM và tất cả các dịch vụ của nó. Bạn sẽ phải chờ một thời gian ngắn trước khi có thể mở giao diện Web ADM từ AEC.

Comments are closed.