Asustor – Wake-on-LAN (WOL)

Th9 23, 2019
Hỗ trợ
0 0

1. Giới thiệu về WOL (Wake-on-LAN)
1.1 WOL (Wake-on-LAN) là gì?

Mỗi NAS ASUSTOR có chức năng Wake-on-LAN (WOL) tích hợp. WOL cho phép người dùng ASUSTOR cấp nguồn từ xa trên NAS của họ từ trong mạng cục bộ của họ. Người dùng có thể tiết kiệm năng lượng bằng cách tắt nguồn NAS khi không sử dụng và sau đó sử dụng WOL để kích hoạt NAS khi cần thiết một lần nữa. Để thiết lập WOL để sử dụng với NAS của bạn, bạn sẽ phải định cấu hình cài đặt của ADM và ASUSTOR Control Center.

2. Kích hoạt WOL

2.1 Kích hoạt WOL trong ADM
Trước tiên, bạn sẽ cần đảm bảo rằng chức năng WOL đã được bật trên NAS.

BƯỚC 1

Mở [Settings] từ màn hình ADM.

BƯỚC 2

Chọn [Phần cứng] từ bảng điều khiển bên trái và sau đó chọn tab [Power] . Đảm bảo rằng hộp kiểm [Enable Wake-on-LAN (WOL)] đã được chọn trong phần Cài đặt.

2.2 Cấu hình WOL trong Trung tâm điều khiển ASUSTOR

Để đánh thức NAS của bạn với trung tâm điều khiển ASUSTOR, trước tiên bạn sẽ cần định cấu hình một vài cài đặt. ASUSTOR Control Center là một công cụ quản lý NAS có thể được cài đặt từ CD cài đặt NAS ASUSTOR hoặc được tải xuống từ trang web ASUSTOR. Sau khi cài đặt, hãy mở Trung tâm điều khiển ASUSTOR để cho phép nó tìm thấy NAS của bạn từ trong mạng cục bộ của bạn.

BƯỚC 1

Mở Trung tâm điều khiển của ASUSTOR và chọn NAS của bạn từ danh sách. Tiếp theo, nhấp vào nút [Action] nằm ở trên cùng.

BƯỚC 2

Điều hướng đến [Wake-on-LAN (WOL)] → [WOL Setting]

BƯỚC 3

Nhấp vào [OK] khi bạn thấy thông báo bật lên.

3. Tắt nguồn NAS

Có nhiều cách để bạn có thể tắt nguồn ASUSTOR NAS của mình. Chúng sẽ được tóm tắt trong các phần dưới đây.

3.1 Tắt nguồn NAS thông qua ADM

BƯỚC 1

Để tắt nguồn NAS của bạn từ bên trong ADM, chọn [Shut down] từ menu ở góc trên bên phải của giao diện.

3.2 Tắt nguồn NAS thông qua Trung tâm điều khiển của ASUSTOR

BƯỚC 1

Để sử dụng Trung tâm điều khiển của ASUSTOR để tắt nguồn NAS của bạn, chọn NAS của bạn từ danh sách và nhấp vào nút [Action] và sau đó chọn [Shut Down] .

3.3 Tắt nguồn NAS thông qua Cổng thông tin ASUSTOR

BƯỚC 1

Chọn biểu tượng [Shut Down] từ menu điều khiển nguồn trong Cổng thông tin của ASUSTOR để tắt NAS của bạn.

3.4 Tắt nguồn NAS thông qua AiMaster

BƯỚC 1

Để sử dụng AiMaster để tắt NAS của bạn, trước tiên bạn phải đăng nhập vào NAS thông qua AiMaster. Tiếp theo, chọn biểu tượng ở góc trên cùng bên phải và sau đó chọn [Shut Down] từ menu.

3.5 Tắt nguồn NAS thông qua nút nguồn

BƯỚC 1

Nhấn và giữ nút nguồn (trước NAS) trong 1,5 giây để tắt NAS.

4. Đánh thức NAS

Bạn có thể sử dụng Trung tâm điều khiển của ASUSTOR hoặc AiMaster để đánh thức NAS của mình sau khi nó bị tắt.

4.1 Sử dụng Trung tâm điều khiển của ASUSTOR để đánh thức NAS của bạn

BƯỚC 1

Mở Trung tâm điều khiển của ASUSTOR. Nhấp vào nút [Action] ở góc trên cùng bên phải và điều hướng đến [Wake-on-LAN (WOL)] → [Wake] .

BƯỚC 2

Nhấp vào nút [OK] để đánh thức nó.

4.2 Sử dụng AiMaster để đánh thức NAS của bạn
Trước khi sử dụng AiMaster để đánh thức NAS của bạn, vui lòng đảm bảo rằng:
▪ Bạn đã đăng nhập vào NAS của mình bằng AiMaster và đã thêm nó vào danh sách máy chủ
▪ NAS và AiMaster của bạn nằm trên cùng một mạng cục bộBƯỚC 1

Tìm NAS của bạn trong danh sách máy chủ NAS của AiMaster. Chọn nút [Wake] được tìm thấy ở bên phải danh sách máy chủ NAS.

BƯỚC 2

Chọn [OK] để xác nhận rằng bạn muốn đánh thức NAS của mình.

Comments are closed.