Centerm D610-D2G8G

Th12 30, 2019
Sản phẩm
2 1

Thiết bị Centerm D610-D2G8G là một máy khách mỏng mạnh mẽ và hiệu quả cao cho cả máy tính cục bộ và môi trường máy tính ảo Microsoft, Citrix, VMware Nó có máy tính để bàn kiểu máy khách không có COS hoặc máy tính để bàn kiểu Windows có WES

Cấu Hình

Máy tính Thinclient MiniPC Centerm D610

Processor Intel Dual-Core 2.41GHz
Operating System WES7 / WES8 / WIN 10 IOT / Centerm Operating System (Linux)
VDI/HSD Support Citrix Receiver / VMware view / Microsoft RDP 8 Compatible
Management CCCM
Memory 4GB DDR3L ( Max up to 8GB)
Storage Flash 32GB (up to 128GB SSD or optional HDD)
Network LAN: 2 (10/100/1000 Base-T Fast Ethernet, RJ-45); 1 optional (10/100/1000 Base-T Fast Ethernet, RJ-45); Optional Mini PCI-E wireless
Port 5 USB 2.0 (1 in front, 4 in rear), 1 USB 3.0, 1 RJ-45, 1 Serial Port (expended to 4 via cable), 1 Parallel port, 2 PS/2, 1 DVI-I (DVI-to-VGA adapter included), 1 DP (optional), 1 line-out & 1 Mic-in (1/8-inch mini jack)
Display Resolution: 1920×1200 (DVI), 2560×1600 (DP)
Dual Display Y cable optional (extended mode)
Power Consumption < 15w
Dimension 206mm x 48mm x 215mm, 1.2 kg
Cooling Fan-less Convection

Xem thêm…

Comments are closed.