Centerm H660

Th12 30, 2019
Sản phẩm
2 1

Thiết bị Centerm H660 hỗ trợ hai hệ điều hành độc lập chạy cùng lúc với giao diện, mạng, RAM, lưu trữ và tính toán tách biệt hoàn toàn với nhau cùng một lúc  mà không có hề sự xung đột. Mang lại sự bảo mật cao cho khách hàng và linh động hợn trong công việc.

Cấu Hình

Processor MB1:Intel dual-core 2.41Hz, MB2:Intel i3 dual-core 3.5GHz
Operating System WES7 / WES8 / WIN 10 IOT
VDI/HSD Support Citrix / VMware/ Microsoft RDP 8
Management CCCM
Memory MB1: 2GB DDR3L (up to 8GB), MB2: 4GB DDR3 (up to 8GB)
Storage Flash MB1: 8GB SATA (up to 128GB SSD or optional HDD), MB2: 500GB HDD or optional HDD
Network LAN: 2 (10/100/1000 Base-T Fast Ethernet, RJ-45); Optional Mini PCI-E wireless
Port USB 2.0:2*5, USB 3.0:2*1, Serial Port:2(4 serials to expand for each), PS/2 Port:2, Audio:1 line-out x 1 and 1 Mic-in, Display Port:1 VGA and 2 DVI-I.
Resolution 1920×1200
Dual Display Y cable optional (extended mode)
Power Consumption MB1:
Processor MB1:Intel dual-core 2.41Hz, MB2:Intel i3 dual-core 3.5GHz
Operating System WES7 / WES8 / WIN 10 IOT
VDI/HSD Support Citrix / VMware/ Microsoft RDP 8
Management CCCM
Memory MB1: 2GB DDR3L (up to 8GB), MB2: 4GB DDR3 (up to 8GB)
Storage Flash MB1: 8GB SATA (up to 128GB SSD or optional HDD), MB2: 500GB HDD or optional HDD
Network LAN: 2 (10/100/1000 Base-T Fast Ethernet, RJ-45); Optional Mini PCI-E wireless
Port USB 2.0:2*5, USB 3.0:2*1, Serial Port:2(4 serials to expand for each), PS/2 Port:2, Audio:1 line-out x 1 and 1 Mic-in, Display Port:1 VGA and 2 DVI-I.
Resolution 1920×1200
Dual Display Y cable optional (extended mode)
Power Consumption MB1: 10w, MB2:50W
Dimension 245mm x140mm x 272mm, 3.2kg
Cooling MB1:Fan-less Convection, MB2:Fan Convection

Xem thêm…

Comments are closed.