Check Point đã được sử dụng tại Trung tâm đăng kiểm XCG 6203D Long An

Th4 4, 2019
Showcase
1 0

Trung tâm đăng kiểm XCG 6203D là trung tâm đăng kiểm trực thuộc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư M.O – Chi Nhánh Trung Tâm Đăng Kiểm Xe Cơ Giới 6203D
Địa chỉ: KCN Hải Sơn, huyện Đức Hòa Hạ, Long An
Điện thoại: 0903656030
Email: dangkiem6203d@gmail.com

Model đã sử dụng
– Thiết bị bảo mật, hệ thống tường lửa Check Point CPAP SG1430 NGTP

Vietcorp Đối tác công nghệ thông tin, phân phối, tích hợp giải pháp công nghệ và truyền thông.

Comments are closed.