Check Point đã được sử dụng tại Trung tâm đăng kiểm XCG 7701S Bình Định

Th6 20, 2016
Showcase
2 0

Trung tâm đăng kiểm XCG 7701S là trung tâm đăng kiểm trực thuộc Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiện Thủy Bộ Bình Định
Địa chỉ: 71 Tây Sơn – Quy Nhơn – Bình Định
Điện thoại: 0256.3846761 Fax: 0256.3846761
Giám đốc: Phạm Đại Lâm – 0914.004.315
P.Giám đốc: Phạm Tấn Vương – 0935.654.444
P.Giám đốc: Huỳnh Minh Hậu – 0907.963.374

Model đã sử dụng
– Thiết bị bảo mật, hệ thống tường lửa Check Point CPAP SG1140 NGTP

Vietcorp Đối tác công nghệ thông tin, phân phối, tích hợp giải pháp công nghệ và truyền thông.

Comments are closed.