NComputing đã được sử dụng tại Công Ty TNHH Kỹ Nghệ Gỗ Hoa Nét

Th2 3, 2016
Showcase
11 1

Công ty Wanek Furniture được thành lập năm 2008 tại Việt Nam với tên Công ty TNHH Kỹ Nghệ Gỗ Hoa Nét và từ đó đã mở rộng tại 4 địa điểm ở Bình Dương với qui mô lên đến 9.000 lao động. Công ty Wanek Furniture là một công ty chủ chốt trong chuỗi cung ứng của Tập đoàn Sản xuất  Đồ nội thất Hàng đầu Thế giới với mạng lưới cung ứng trên 123 công ty trên toàn thế giới.

Model đã sử dụng
NComputing L300 Thinclient

Lợi ích
– Chi phí đầu tư bằng 1/2 so với PC.
– Tiết kiệm 75% chi phí quản lý.
– Tiết kiệm 90% chi phí điện năng.
– Triển khai dễ dàng, nhanh chóng.

Vietcorp Đối tác công nghệ thông tin, phân phối, tích hợp giải pháp công nghệ và truyền thông.

Comments are closed.