NComputing đã được sử dụng tại Công ty TNHH Thakral One

Th6 13, 2019
Showcase
3 0

Công ty TNHH Thakral One Công ty TNHH Thakral One được thành lập vào những năm 1990 tại Việt Nam với 100% vốn nước ngoài, là công ty cung cấp các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ hỗ trợ và tư vấn CNTT thuộc Tập đoàn Thakral (Singapore), có hệ thống các chi nhánh tại 24 quốc gia trên thế giới.
Tại Việt Nam, Thakral One được biết đến bởi các Công ty đa quốc gia, các Tổ chức phi Chính phủ, các Tổ chức/ Nhà máy có vốn đầu tư nước ngoài như một Công ty Tích hợp hệ thống và là Nhà cung cấp giải pháp tổng thể trong lĩnh vực CNTT.

Model đã sử dụng
NComputing L300 Thinclient

Lợi ích
– Chi phí đầu tư bằng 1/2 so với PC.
– Tiết kiệm 75% chi phí quản lý.
– Tiết kiệm 90% chi phí điện năng.
– Triển khai dễ dàng, nhanh chóng.

Vietcorp Đối tác công nghệ thông tin, phân phối, tích hợp giải pháp công nghệ và truyền thông.

Comments are closed.