Synology – Bảo vệ NAS Synology

Th1 31, 2020
Hỗ trợ
1 0

DSM có một tính năng mới gọi là Security Advisor giúp giữ an toàn cho Synology NAS của bạn. Security Advisor quét tổng thể cấu hình của NAS Synology và cung cấp các báo cáo chi tiết về trạng thái bảo mật của nó. Ngoài ra, Security Advisor sẽ chỉ cho bạn cách quản lý mọi rủi ro bảo mật đã xác định. Open Security Advisor và tìm hiểu:

• quét bảo mật

• Xem báo cáo

• Quản lý rủi ro

1. quét bảo mật

  1. Lần đầu tiên bạn mở Security Advisor, bạn sẽ được hỏi bạn sử dụng NAS Synology để làm gì. Chọn Home hoặc Work tùy thuộc vào tình huống của bạn và click Start. Bạn có thể thay đổi cài đặt này  trong trang Advanced.
  2. Security Advisor sẽ bắt đầu quét cấu hình NAS Synology của bạn. Bạn có thể xem trạng thái bảo mật tổng thể, tiến trình quét và tóm tắt kết quả trong trang Overview.
  3. Khi quá trình quét kết thúc, kết quả cho từng loại quy tắc bảo mật sẽ được hiển thị. Security Advisor sẽ cung cấp trạng thái tổng thể cho từng danh mục và tóm tắt mọi phát hiện rủi ro bảo mật.

2. Xem báo cáo

  1. Click View Results trên trang Overview, Bạn có thể xem thông tin chi tiết về quá trình quét đã hoàn thành của mình trên cơ sở báo cáo.
  2. Double-click trên bất kỳ quy tắc bảo mật để mở báo cáo chi tiết. Mỗi báo cáo chứa thông tin về Severity, Description, Details Recommmended Action cho mỗi quy tắc bảo mật.

3. Quản lý rủi ro bảo mật

Chúng ta hãy xem một ví dụ về quy tắc bảo mật thất bại và tìm hiểu cách quản lý nó.

  1. Security Advisor sẽ xác định các rủi ro bảo mật tiềm ẩn cho bất kỳ quy tắc bảo mật thất bại nào. Tại đây, Security Advisor phát hiện Auto Block is disabled.
  2. Mở một quy tắc bảo mật thất bại để xem thông tin chi tiết. Dưới Recommended Action, Security Advisor cung cấp hướng dẫn về cách quản lý rủi ro bảo mật này.
  3. Click Open để truy cập trực tiếp vào trang cài đặt tương ứng và làm theo Recommended Action
  4. Trong trang Results , quét lại các quy tắc bảo mật thất bại bằng cách chọn và  click Scan.
  5. Không có rủi ro bảo mật được phát hiện cho quy tắc bảo mật này. Security Advisor sẽ tiếp tục giúp bạn xác định các rủi ro bảo mật tiềm ẩn và đề xuất các hành động để quản lý các rủi ro này. Giữ NAS Synology của bạn an toàn bằng cách thường xuyên thực hiện quét trong Security Advisor!

Comments are closed.