Synology – Cách chọn sản phẩm Synology cho Active Backup cho Office 365 / G Suite

Th2 21, 2020
Hỗ trợ
3 1

1. Ước tính yêu cầu lưu trữ

Không gian lưu trữ cần thiết để sao lưu có thể được tính toán trên cơ sở lưu trữ hiện được sử dụng trong Office 365 hoặc G Suite của bạn. Theo trường hợp sao lưu khách hàng của chúng tôi, dịch vụ mail thường chiếm khoảng 80% dung lượng lưu trữ dự phòng, và tốc độ tăng trưởng của nó khá dễ đoán khi so sánh với các dịch vụ khác như SharePoint (Việc tính toán có thể khác nhau giữa các size hoặc type tổ chức khác nhau). Do đó, các phần sau sẽ cung cấp cho bạn hướng dẫn về cách ước tính dung lượng lưu trữ sao lưu thông qua thông tin liên quan đến việc sử dụng mailbox.

1.1. Lấy dữ liệu thống kê về mailbox storage

Từ admin trong Office 365 và G Suite, bạn sẽ nhận được các thông số sau cho biết việc sử dụng mailbox:

 • Current storage usage of mailbox: Số này biểu thị dung lượng mailbox của Office 365 hoặc G Suite đã chiếm bao nhiêu dung lượng.
 • Average number of daily email activities: Con số này thể hiện số lượng email bạn thường nhận và gửi mỗi ngày.

Để có được những dữ liệu thống kê cần thiết cho ước tính lưu trữ, Vui lòng làm theo các bước dưới đây:

Để nhận dữ liệu thống kê về việc sử dụng mailbox từ Office 365:

1. Đăng nhập vào Microsoft 365 admin center sử dụng tài khoản administrator tổ chức của bạn.

2. Vào Reports > Usage.

3. Chọn Exchange > Mailbox usage từ menu thả xuống Select a report .

4. Vào tab Storage, và Amount of storage used (tức là, việc sử dụng bộ nhớ hiện tại của mailbox) sẽ hiển thị trên trang.

5. Chọn Exchange > Email activity từ Select a report menu thả xuống. Number of actions (tức là, số lượng hoạt động email trung bình hàng ngày) sẽ hiển thị trong phần Email activity.

Ghi chú: Để được hướng dẫn chi tiết, vui lòng tham khảo bài viết này trên Microsoft Docs.

Để nhận dữ liệu thống kê về việc sử dụng hộp thư từ G Suite:

1. Đăng nhập vào  Google Admin console sử dụng tài khoản administrator tổ chức của bạn.

2. Vào Reports > Apps usage activity.

3. Chọn Total Storage Used (MB) từ menu thả xuống để xem mức sử dụng lưu trữ hiện tại của mailbox.

4. Chọnt Total Emails từ menu thả xuống để xem số lượng hoạt động email trung bình hàng ngày.

1.2. Ước tính dung lượng lưu trữ cần thiết để sao lưu

Để tính dung lượng lưu trữ cần thiết để sao lưu, bạn có thể ước tính kích thước lưu trữ theo công thức sau:

 • Estimated mailbox size = [(Sử dụng lưu trữ mailbox hiện tại) + (số hoạt động email trung bình hàng ngày) * (ngày lưu giữ) * (kích thước trung bình của mail)] * (1 + bộ đệm (%))
 • Estimated total required storage = kích thước mailbox ước tính ÷ 80%

Để làm rõ công thức, vui lòng tham khảo các số sau, mô tả một môi trường máy khách chung cho mỗi cloud user:

 • Số lượng hoạt động email trung bình hàng ngày: 60
 • Kích thước trung bình của mail: 250 KB
 • Số ngày giữ lại: 1095 ngày (3 năm)
 • Bộ đệm: 10%

2. Chọn mô hình NAS Synology

Bảng bên dưới hiển thị số lượng người dùng sao lưu Office 365 / G Suite được đề xuất để chạy trên các mô hình NAS Synology tương thích. Xin lưu ý rằng bảng này không chỉ ra yêu cầu mà chỉ là khuyến nghị về việc chọn mô hình NAS. Để có hiệu năng hệ thống tối ưu để sao lưu và phục hồi, chúng tôi cũng khuyên bạn nên tính đến các yếu tố bên dưới khi chọn các mô hình NAS Synology:

 • Average required storage for each user: Con số này có thể được ước tính bởi công thức được giới thiệu trong Section 1.2.
 • Concurrent visitors of the self-recovery portal: Theo kết quả kiểm tra trong phòng test, cổng Synology self-recovery cho Office 365 và G Suite cho phép tối đa 10% người dùng truy cập đồng thời trong khi vẫn giữ thời gian phản hồi của hệ thống trong phạm vi hợp lý.
Number of backup users Desktop NAS Models Rackmount NAS Models
100 DS1019+, DS918+ RS819, RS818+
250 DS1819+, DS1817+, DS1618+ RS1219+
500 DS2419+ RS2418+, RS2418RP+
1,000 DS3617xs RS2818RP+, RS3617xs+
2,000 DS3018xs, DS3617xs RS18017xs+
More than 2000 SA3400

Để biết thêm thông tin về việc lựa chọn các mô hình NAS Synology phù hợp để sao lưu Office 365 hoặc G Suite, xin vui lòng gửi thông tin cho đội ngũ bán hàng Synology để được tư vấn thêm.

Ghi chú:

 • Để tìm hiểu thêm về các mô hình NAS Synology được áp dụng cho Active Backup cho Office 365, vui lòng tham khảo bài viết này.
 • Để tìm hiểu thêm về các mô hình NAS Synology được áp dụng cho Active Backup cho G Suite, vui lòng tham khảo bài viết này.
 • Khi có hơn 500 tài khoản người dùng trong Office 365 hoặc G Suite của bạn, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng bộ nhớ cache SSD để tăng cường hiệu năng hệ thống, đặc biệt là khi NAS Synology của bạn đang chạy nhiều dịch vụ cùng một lúc. Để kiểm tra các mô hình NAS Synology hỗ trợ bộ nhớ cache SSD, vui lòng tham khảo bài viết này.
 • Hệ thống tệp Btrfs được khuyến nghị cho NAS Synology được áp dụng để sao lưu Office 365 hoặc G Suite. Hệ thống tập tin này cũng hỗ trợ chống trùng lặp cấp khối, giúp giảm chi phí lưu trữ bằng cách xóa các khối dữ liệu trùng lặp. Để biết thêm thông tin về cách tạo Btrfs volume để sao lưu, vui lòng tham khảo bài viết này.

Xem thêm…

Comments are closed.