Synology – Cách chọn sản phẩm Synology cho giải pháp Active Backup for Business

Th3 12, 2019
Hỗ trợ
0 0

Với Active Backup for Business, IT có thể quản lý tập trung tất cả dữ liệu sao lưu của thiết bị vật lý và máy ảo với bảng điều khiển. Để có một hiệu suất tốt hơn và hiệu quả phục hồi, Active Backup for Business hỗ trợ file hệ thống Btrfs trên 1 số model. Bạn nên nâng cấp RAM 4GB trở lên cho NAS để sao lưu đồng thời tối đa 10 thiết bị.

Chúng tôi sẽ giải thích cách tính tổng dung lượng lưu trữ cần thiết trên Synology NAS khi bạn đang sử dụng Active Backup for Business và đề xuất các model NAS phù hợp cho các khối lượng công việc khác nhau.

1. Tính tổng dung lượng cần lưu trữ

Xác định bạn cần model Nas Synology, để ước tính tổng dung lượng lưu trữ cần có trên Synology NAS. Nếu có các số liệu sau đây sẽ chi tiết chính xác hơn cho bạn.

A: Tổng dung lượng lưu trữ trên PC/ server vật lý/ VM backup data (TB).

– B: Tỷ lệ thay đổi phát sinh trung bình mỗi ngày (%).

– C: Tổng số phiên bản ( versions ) lưu trữ.

– D: Tỷ lệ trùng lặp (%)

Nếu bạn chưa nắm rõ, đây là một ví dụ phổ biến. Dựa trên ví dụ này, chúng tôi sẽ đề xuất cho bạn các model NAS phù hợp cho các lượng khách hàng dự phòng khác nhau.

A: Tổng dung lượng lưu trữ trên PC/ server vật lý/ VM backup data (TB)

– B: Tỷ lệ thay đổi phát sinh trung bình mỗi ngày (3%).

– C: Tổng số phiên bản ( versions ) lưu trữ. 79 ( giữ một phiên bản cuối cùng của một ngày trong 30 ngày và phiên bản cuối cùng của một tuần trong 49 tuần).

D: Tỷ lệ trùng lặp: (40%)

Tổng dung lượng lưu trữ (TB) = A*(1+B*C)*(1-D). Trong ví dụ này, tổng dung lượng lưu trữ cần có là 2.02 * A (TB). Dựa trên tổng dung lượng lưu trữ cần, bạn có thể chọn NAS tương thích.

2. Chọn model NAS Synology 

Number of PC/VM clients Desktop NAS Models Rackmount NAS Models
25 DS218+
50 DS1019+, DS918+, DS718+
150 DS1517+ RS1219+, RS818(RP)+
200 DS3018xs, DS2419+, DS1819+, DS1817+, DS1618+ RS2818RP+, RS1619xs+, DS2418(RP)+
500 DS3617xs RS3618xs, RS3617RPxs
More than 800 RS18017xs+, RS4017xs+, RS3617xs+

Để tích hợp với Synology Virtual Machine Manager, phục vụ như một đích khôi phục tạm thời, vui lòng tham khảo bài viết này để biết chi tiết kỹ thuật.

Comments are closed.