Synology – Cách sao lưu các file/folder riêng lẻ trên Windows PC và file server với Active Backup for Business

Th4 6, 2020
Hỗ trợ
3 2
 • Vui lòng xác nhận các thư mục bạn muốn sao lưu đã được share từ Windows Server của bạn. Để biết thêm thông tin về cách chia sẻ thư mục trên Microsoft Windows server, vui lòng tham khảo trước Microsoft’s TechNet official website.
 • Để biết thêm thông tin về cách thiết lập rsync trên máy chủ Linux, vui lòng tham khảo trang web này.
 • Vui lòng đăng nhập vào NAS Synology, Vào Control Panel > File Services >SMB/AFP/NFS, tick chọn Enable SMB service, và sau đó click Apply.

Tạo một tác vụ sao lưu:

 1. Đăng nhập DSM và chạy Active Backup for Business.
 2. Vào File Server và click Add Server.
 3. Chọn server type:
 4. Nhập địa chỉ IP, account/password của máy chủ và click vào Apply.Ghi chú:Để sử dụng SMB để truyền file, vui lòng đảm bảo rằng port 139 (netbios-ssn), 445 (microsoft-ds), 137 (Nmbd) hoặc 138 (Nmbd) được enable trên máy chủ.
 5. Chấp nhận tạo một backup task ngay bây giờ.
 6. Chọn chế độ sao lưu phù hợp với nhu cầu của bạn
 7. Chọn các thư mục bạn muốn sao lưu
 8. Nhập tên tác vụ và đường dẫn local path mà bạn muốn lưu trữ backup file, và thiết lập một lịch trình cho nhiệm vụ sao lưu của bạn. Nếu máy chủ từ xa của bạn đang chạy Windows Server 2012 trở lên, chúng tôi khuyên bạn nên đánh dấu vào Enable Volume Shadow Copy để đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu. Nó cũng cho phép bạn sao lưu các tệp đang được sử dụng bởi một ứng dụng khác, chẳng hạn như file Microsoft Outlook (* .pst).
 9. Kiểm tra cài đặt tác vụ và xác nhận tạo tác vụ sao lưu.
  Ghi chú: Để biết thông tin chi tiết về tính năng Active Backup for Business > File Server, vui lòng tham khảo bài viết trợ giúp này.

Comments are closed.