Synology – Cách tùy chỉnh cài đặt Active Backup for Business Agent để triển khai hàng loạt

Th2 19, 2020
Hỗ trợ
2 1

Với các công cụ triển khai phần mềm và trình cài đặt được cấu hình sẵn, quản trị hệ thống có thể triển khai Active Backup for Business Agent trên hàng trăm máy tính cá nhân hoặc máy chủ cùng một lúc mà không cần sự can thiệp của người dùng cuối. Thay vì nhập địa chỉ máy chủ, tên người dùng và mật khẩu và thực hiện cài đặt trên mỗi thiết bị, Active Backup for Business Agent .msi cài đặt có thể được tùy chỉnh với thông tin nâng cao và được cài đặt trên nhiều thiết bị cùng một lúc. Bài viết này sẽ giới thiệu cho bạn về cách tùy chỉnh Active Backup for Business Agent .msi cài đặt để triển khai hàng loạt.

Ghi chú: 

Khi triển khai Active Backup for Business Agent một cách ồ ạt theo phương pháp này, người dùng cuối có thể không thể tự khôi phục dữ liệu. Việc khôi phục yêu cầu thông tin xác thực đã được nhập trong trình cài đặt để kết nối với NAS Synology; tuy nhiên, người dùng có thể không biết rằng thông tin đăng nhập được quản trị viên nhập trước để khôi phục.

1. Trước khi bạn bắt đầu

Active Backup for Business Agent cài đặt hỗ trợ các đối số sau đây để tùy chỉnh. Bên cạnh việc tùy chỉnh các đối số này để triển khai hàng loạt, khi cài đặt thông qua các dòng lệnh, bạn cũng có thể nhập các đối số này trong các dòng lệnh. Để biết thêm thông tin về cài đặt dòng lệnh, vui lòng tham khảo bài viết này.

 • ADDRESS = “Địa chỉ IP của NAS Synology”
 • USERNAME = “Tên người dùng để truy cập NAS Synology”
 • PASSWORD = “Mật khẩu để truy cập NAS Synology”
 • NO_SHORTCUT = “XX” Nhập “1” nếu bạn muốn ẩn biểu tượng Active Backup for Business Agent khỏi menu chính của thiết bị người dùng cuối.
 • PROXY_ADDR, PROXY_PORT, PROXY_USERNAME, PROXY_PASSWORD: Chỉ nhập các đối số này khi NAS Synology của bạn được yêu cầu truy cập qua proxy.

2.2. Chỉnh sửa tập tin cài đặt .msi bằng Orca

Bạn có thể chỉnh sửa cài đặt Active Backup for Business Agent .msi bằng Orca, một bảng database để chỉnh sửa Windows Installer. Sau khi cấu hình cài đặt, địa chỉ máy chủ NAS Synology cần thiết và thông tin đăng nhập sẽ không cần phải nhập mỗi lần khi xử lý cài đặt trên các thiết bị khác nhau.

Để chỉnh sửa tập tin cài đặt .msi bằng Orca:

 1. Cài đặt Orca.
 2. Click chuột phải Synology Active Backup for Business Agent.msi và chọn Edit with Orca.
 3. Sau khi chạy Orca, trong Tables điều khiển bên trái. click Property.
 4. Điền vào các giá trị sau cho các thuộc tính tương ứng.
  • ADDRESS: Vui lòng nhập địa chỉ IP của NAS Synology.
  • USERNAME: Vui lòng nhập tên người dùng để truy cập NAS Synology.
  • PASSWORD: Vui lòng nhập mật khẩu để truy cập NAS Synology.
  • NO_SHORTCUT: Nhập “1” nếu bạn muốn ẩn biểu tượng Active Backup for Business Agent khỏi menu chính của thiết bị người dùng cuối.
  • PROXY_ADDR, PROXY_PORT, PROXY_USERNAME, PROXY_PASSWORD: Chỉ nhập các giá trị này khi NAS Synology của bạn được yêu cầu truy cập qua proxy.
 5. Vào File > Save để lưu tập tin.
 6. Bây giờ trình cài đặt có thể được triển khai ồ ạt với các công cụ triển khai phần mềm.

Xem thêm…

Comments are closed.