Synology – Giới thiệu tổng quan Active Backup for Business cho doanh nghiệp

Th4 3, 2019
Hỗ trợ
0 0

Active Backup for Business là giải pháp sao lưu tất cả trong một, được thiết kế đơn giản hóa và tăng cường bảo vệ dữ liệu trong môi trường CNTT đa dạng của doanh nghiệp. Khi dữ liệu sao lưu được lưu trữ trên máy tính cá nhân cũng như Windows Servers vật lý, Active Backup Agent yêu cầu phải được cài đặt trên thiết bị đích để thực hiện các tác vụ sao lưu. Vì việc quản lý được tập trung ở máy chủ, hầu hết các hoạt động đều yêu cầu quyền admin của DSM.

Hướng dẫn

Trong các gói cài đặt .msi, trình cài đặt Active Backup for Business Agent cho các model 32 bit và 64 bit có tại Download CenterCả hai trình cài đặt có thể được tải xuống thông qua Active Backup for Business trên DSM>Physical Server > Add device. Download link sẽ được hiển thị sau khi click vào.

Yêu cầu hệ thống:

 • Supported PC:
  • Windows 10 Creators Update (all editions)
  • Windows 10 (all editions)
  • Windows 8.1 (all editions)
  • Windows 7 SP1 (all editions)
 • Supported Physical server:
  • Windows Server 2016
  • Windows Server 2012 R2
  • Windows Server 2012
  • Windows Server 2008 R2
 • Supported file system:
  • NTFS

To install the agent:

Cài đặt chương trình đã tải xuống trên thiết bị đích. Xin lưu ý quyền admin là bắt buộc khi cài đặt.

To install the agent in batch:

Cài đặt hàng loạt bằng cách tận dụng Microsoft Windows Active Directory Service (ADS).

To update the agent:

Được cập nhật bằng cách cài đặt mới hơn trên thiết bị. Để cập nhật từ xa, admin có thể cài đặt mới trên nhiều thiết bị với Microsoft Windows ADS hiện có; hoặc vào DSM Active Backup for Business tìm và chọn thiết bị đích cần cập nhật và nhấp vào Update. Tác vụ cập nhật sẽ được xử lý và thực hiện tự động.

To uninstall the agent:

Vào Windows Control Panel > Programs > Uninstall a program. Tìm kiếm và chọn Synology Active Backup for Business Agent ,sau đó nhấp vào Uninstall và làm theo hướng dẫn để gỡ cài đặt.

Note: 

• Yêu cầu quyền truy cập trên thiết bị, cập nhật và gỡ cài đặt Synology Active Backup for Business Agent.

• Cấu hình các tác vụ sao lưu được xử lý đồng thời. Vui lòng tham khảo Configuration and Template để biết thêm thông tin.

Configuration ( cấu hình)

Cài đặt sao lưu có thể cấu hình trước trên Active Backup for Business được cài đặt trên DSM. Admin có thể điều chỉnh thông tin sao lưu bao gồm tên mẫu, backup type, nguồn và đích, lập lịch, chính sách lưu giữ và quyền restore (chỉ hỗ trợ trên máy chủ vật lý) trong Template.

To create a backup template for agent-based backup: ( Tạo mẫu sao lưu dựa trên agent-based)

Admin của DSM có thể vào Active Backup for Business > Settings > Template để tạo các mẫu backup cho các thiết bị. Trong các cài đặt cấu hình trước, Backup type (PC hoặc server vật lý) có thể được sửa đổi trực tiếp trong quá trình đăng nhập sau này. Vui lòng tham khảo To edit backup summary để được hướng dẫn thêm.

To start protecting the device (deployment): Bảo vệ thiết bị ( triển khai)

1. Trên máy tính Windows, vào Start > All Programs > Synology > Synology Active Backup for Business Agent để chạy các dịch vụ.

2. Nhập địa chỉ server vào NAS Synology, ở dạng địa chỉ IP hoặc DDNS. Sau khi nhập username và password, click Connect để đăng nhập. Bạn cũng có thể đăng nhập bằng IPv6.

3. Nếu bạn không thể kết nối với NAS Synology, click Proxy để mở cài đặt. Điền các cài đặt và kết nối lại với NAS Synology.

4. Sau khi kết nối thành công với NAS Synology, backup summary được tạo trên các mẫu phù hợp sẽ được hiển thị. Click OK, tác vụ backup sẽ được tạo.

To edit backup summary: ( chỉnh sửa sao lưu sơ lược )

Để chỉnh sửa Backup type (PC hoặc server vật lý) trên trang backup summary, quyền administrator trên DSM là bắt buộc

1. Click vào Backup type cần chỉnh sửa.

2. Nhập user name và password của administrator DSM để cho phép các sau.

3. Chỉnh sửa Type.

To run the backup task immediately: ( Chạy tác vụ sao lưu ngay lập tức)

Lần đầu tiên backup có thể lập lịch theo thiết kế hoặc tạo mới. Đây là cài đặt cấu hình có sẵn trong Template > Schedule. Để bật sao lưu ngay sau khi tạo tác vụ, tick chọn: Back up instantly after the client is connected to the server.

Note:

• Backup thủ công không thể được thực hiện bởi các hành động, nhưng chỉ có Active Backup for Business trên DSM.

• CBT (Changed Block Tracking) được hỗ trợ chủ yếu bởi VSS (Volume Shadow Copy) dịch vụ bắt nguồn từ Windows hỗ trợ dịch vụ VSS.

Tác vụ tracking sẽ được áp dụng từ bản sao lưu thứ hai, giúp các thiết bị chỉ chuyển khối khi có thay đổi từ version backup trước đó sang server. Vui lòng đảm bảo dịch vụ VSS được bật trên thiết bị Windows trước khi chạy tác vụ backup thứ hai để tiết kiệm băng thông và đạt hiệu suất backup tốt hơn.

On Windows Notification Icon ( biểu tượng thông báo trên Windows) 

Active Backup for Business Agent là dịch vụ chạy nền và không bị mất kết nối sau khi đóng windows. Thay vào đó, dịch vụ sẽ được liệt kê trong vùng thông báo và hiện icon trên Taskbar của Windows desktop. Click chuột phải vào icon, một menu trong đó có các tùy chọn có sẵn được liệt kê.

• Backup status: trạng thái backup thời gian thực. Khi xảy ra lỗi, click View backup status để mở xem giao diện cho biết mã lỗi chi tiết và các đề xuất khắc phục.

• View backup status: Chạy Active Backup for Business Agent để xem status sao lưu hiện tại, thông tin server, các hoạt động gần đây và để truy cập Active Backup for Business Portal nếu cần khôi phục.

• Edit connection: Nếu địa chỉ server được thay đổi địa chỉ IP hoặc tên miền, người dùng có thể chỉnh sửa kết nối với thông tin đăng nhập tài khoản đăng nhập trước đó. Nếu bất kỳ thông tin nào được nhập không chính xác, hành động sẽ không được cấp phép và bản sao lưu sẽ vẫn còn nguyên.

• Log out: Đăng xuất dịch vụ yêu cầu quyền của admin DSM. Sau khi đăng xuất, tất cả các kết nối đến máy chủ sẽ bị ngắt. Tác vụ vẫn còn nguyên trên máy chủ và được thực hiện cho đến lần đăng nhập tiếp theo, và tác vụ bị bỏ lỡ cũng vậy.

• About: Chứa thông tin version.

• Help: Tài liệu này chứa tất cả các thông tin và hướng dẫn sử dụng.

• Exit: Thoát khỏi ứng dụng không ngắt dịch vụ trên thiết bị. Người dùng có thể vào Start > Synology và chạy Synology Active Backup for Business Agent

Monitor

Giao diện chính của dịch vụ này dành là cho phép sử dụng màn hình theo thời gian thực. Giao diện bảng control được chia thành ba khu vực: Backup StatusServer Information và Recent Activities.

Backup Status

Trạng thái sao lưu thời gian thực được hiển thị dưới dạng icon. Khi không có tác vụ sao lưu nào đang chạy, tại đây bạn có thể kiểm tra thời gian sao lưu trước và tiếp theo của thiết bị. Khi chạy tác vụ sao lưu và xảy ra lỗi, thông báo lỗi sẽ đưa ra các giải pháp được đề xuất sẽ được hiển thị tại đây.

Displayed status:

Completed:
Biểu tượng này cho biết tác vụ sao lưu trước đó đã hoàn thành. Last backup time và Next backup time, nếu không sẽ được hiển thị bên dưới trạng thái.
Backing up:
Biểu tượng này cho biết tác vụ đang sao lưu. Trạng thái chuyển sẽ được hiển thị trong thời gian thực bên dưới trạng thái.
Idle:
Biểu tượng này cho biết thiết bị chưa chạy bất kỳ tác vụ sao lưu nào. Next backup time,nếu không sẽ được hiển thị bên dưới trạng thái.
Canceled:
Biểu tượng này cho biết tác vụ sao lưu đã bị hủy.This action can only be taken by the server. If applicable, Last backup time will record the time of the device’s last successful backup beneath the status. Next backup time, if not manual, will be displayed underneath the status for reference.
Partial success:
Biểu tượng này cho biết tác vụ sao lưu chỉ thành công một phần. Thông tin cảnh báo chi tiết được theo dõi trên admin console > Activities > Task history.
Error:
Biểu tượng này cho biết đã xảy ra một hoặc nhiều lỗi, bao gồm cả kết nối internet không thành công. Một thông báo lỗi ngắn và đề xuất giải pháp sẽ được hiển thị bên cạnh icon. Thông tin chi tiết có thể được theo dõi trên admin console > Activities > Task history.

Server information ( thông tin máy chủ)

Thông tin server sẽ hiển thị máy chủ được kết nối cũng như tài khoản đã đăng nhập. Khi địa chỉ server yêu cầu thay đổi, click chuột phải vào icon > Edit connection để sửa đổi. Vui lòng tham khảo  Edit connection để biết thêm thông tin. Log in vào tài khoản, mặt khác, không thể thay đổi trong mọi trường hợp.

Note:

Một thiết bị chỉ có thể kết nối với một sever.

Recent Activities ( hoạt động gần đây)

Tất cả các giai đoạn sao lưu của thiết bị và thời gian xảy ra sẽ được liệt kê trong bảng này theo thứ tự thời gian.

Restore

Khi xự cố xảy ra và cần phục hồi, Active Backup for Business hỗ trợ các loại phục hồi sau:

• Folder/File level (Granular) restore: Tất cả admin, admin và (các) tài khoản đăng nhập được phép truy cập vào Active Backup for Business Portal để browse, restore và download dữ liệu đã sao lưu của bản sao lưu trước.

Note:

• Để sử dụng dịch vụ, vui lòng liên hệ với admin để cấp cho bạn quyền truy cập vào cổng DSM để cấu hình trong bảng điều khiển.

• Vai trò của người xem có thể chuyển đổi trên portal. Với sự cho phép, tài khoản có thể chuyển sang các vai trò khác và xem các nhiệm vụ khác.

• Để sử dụng Active Backup for Business Portal vui lòng tham khảo bài viết

Disconnect from the server ( ngắt kết nối máy chủ)

Để ngắt kết nối với máy chủ, click chuột phải vào icon của Synology Active Backup for Business Agent trên khay menu, sau đó click  Log out trên menu. Các tác vụ sao lưu sẽ vẫn được ghi lại trên máy chủ, nhưng không thể thực hiện cho đến lần đăng nhập tiếp theo.

Note:

Đăng xuất yêu cầu quyền admin của thiết bị.

Comments are closed.