Synology – Hướng dẫn khắc phục lỗi “Failed to format the selected partition” khi tạo Recovery Media qua Active Backup for Business Recovery Media Creator

Th3 15, 2019
Hỗ trợ

Để khắc phục sự cố này, vui lòng định dạng USB bằng cách thực hiện một trong ba phương pháp bên dưới.

Cách 1:

Mở File Explorer và click chuột phải vào USB bạn muốn format và chọn Format…

Cách 2:

Mở Disk Management để format đĩa:  Click Windows + trên bàn phím và gõ diskmgmt.msc -> click OK

Cách 3:

Mở Disk Management theo các bước ở trên và xóa phân vùng USB. Sau đó, tạo lại một phân vùng mới.

Comments are closed.