Synology – Hướng dẫn khắc phục lỗi “Failed to format the selected partition” khi tạo Recovery Media qua Active Backup for Business Recovery Media Creator

Th3 15, 2019
Hỗ trợ
0 0

Để khắc phục sự cố này, vui lòng định dạng USB bằng cách thực hiện một trong ba phương pháp bên dưới.

Cách 1:

Mở File Explorer và click chuột phải vào USB bạn muốn format và chọn Format…

Cách 2:

Mở Disk Management để format đĩa:  Click Windows + trên bàn phím và gõ diskmgmt.msc -> click OK

Cách 3:

Mở Disk Management theo các bước ở trên và xóa phân vùng USB. Sau đó, tạo lại một phân vùng mới.

Comments are closed.