Synology – Hướng dẫn sao lưu các thư mục riêng lẻ trên máy tính cá nhân với Active Backup for Business

Th2 15, 2020
Giải pháp
1 1

Ngoài việc sao lưu toàn bộ máy tính cá nhân, Active Backup for Business cũng cho phép bạn sao lưu các thư mục riêng lẻ từ máy tính cá nhân Windows của bạn. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn trong quá trình tạo tác vụ sao lưu cho các thư mục hoặc tập tin riêng lẻ.

 1. Trên máy tính cá nhân Windows của bạn, vào Control Panel > Network and Internet > Network and Sharing Center > Change advanced sharing settings.
 2. Chọn Turn on file and printer sharing
 3. Click chuột phải vào thư mục mà bạn muốn sao lưu, và click Properties.
 4. Trong tab Sharing, click Share                               
 5. Chọn user mà bạn muốn kích hoạt quyền chia sẻ từ danh sách thả xuống, và click Share. Bạn sẽ cần nhập username và password của người dùng này sau khi tạo tác vụ sao lưu trong bước 8.
 6. Vào Active Backup for Business > File Server và click Add Server trong tab  File Servers
 7. Chọn SMB server cho loại máy chủ.
 8. Nhập thông tin máy tính cá nhân của bạn và click Apply.
  • Server Address: nhập địa chỉ IP của máy tính cá nhân của bạn.
  • Account: nhập tài khoản của người dùng mà bạn đã chọn trong bước 5.
  • Password: nhập mật khẩu của người dùng mà bạn đã chọn trong bước 5.
 9. Sau khi thêm thiết bị thành công, một hộp thoại sẽ bật lên. Vui lòng click Yes để tạo tác vụ sao lưu cho máy tính cá nhân này.
 10. Chọn chế độ backup mode cho tác vụ này và click Next.
 11. Bạn có thể chọn các thư mục riêng lẻ mà bạn muốn sao lưu và click Next.
 12. Thực hiện Backup Creation Wizard để hoàn thành việc tạo tác vụ.

Ghi chú:

Vui lòng đảm bảo dịch vụ SMB được bật và cổng tương ứng được chuyển tiếp nếu cài đặt tường lửa được  cấu hình trên thiết bị của bạn.

Xem thêm…

Comments are closed.