Synology – Hướng dẫn sử dụng Active Backup for Business để backup file trên Windows Server support VSS

Th3 13, 2019
Hỗ trợ
0 0

Bài viết này hướng dẫn sử dụng Active Backup for Business để backup file từ Microsoft Windows Server hỗ trợ tính năng Volume Shadow Copy Service (VSS). Theo mặc định, các shared folders của quản trị chứa ký hiệu $ (ví dụ: C $ hoặc D $) không hỗ trợ VSS cho SMB File Shares. Để backup volume C hoặc D bằng VSS cho SMB File Shares, vui lòng tạo thư mục dùng chung mới trong C: \ hoặc D: \.

Lưu ý: Volume Shadow Copy Service (VSS) là một framework cho phép thực hiện volume backups trong khi các ứng dụng trên hệ thống tiếp tục ghi dữ liệu vào ổ đĩa. Để hỗ trợ các ứng dụng lưu trữ tệp dữ liệu trên SMB file shares từ xa, Microsoft đã giới thiệu một tính năng mới gọi là VSS for SMB File Shares trong Windows Server 2012.

Vui lòng thực hiện các thao tác sau để sử dụng Active Backup for Business để back up các tệp của bạn trên Windows Server hỗ trợ tính năng VSS:
1. Truy cập Windows Server và chạy Server Manager, và sau đó click File and Storage Services > Shares TASKS New Share…
2. Click Share Location và Type C: \ hoặc D: \ làm đường dẫn thư mục Type a custom path, tùy thuộc vào bạn muốn back up volume nào. Sau đó click Next.
3. Nhập share name, click Next, và làm theo hướng dẫn để hoàn tất cài đặt và tạo thư mục.
4. Sau đó, vào DSM > Active Backup for Business > File Server > Task List. Click vào nhiệm vụ backup tương ứng và click Edit để chỉnh sửa task.
5. Trong cửa sổ Task Edit, click vào tab General và  checkbox Enable Volume Shadow Copy, và sau đó click vào tab Backup source và chọn shared folder mới tạo làm nguồn backup. Sau đó, click OK.
Lưu ý:
– Tính năng Windows VSS trên SMB chỉ khả dụng trên Windows Server 2012 trở lên. Windows 7, 8 và 10 không hỗ trợ tính năng này.
– Dữ liệu không thể được sao lưu bằng VSS trên Windows 7, 8 hoặc 10 vì Active Backup for Business sao lưu dữ liệu qua giao thức SMB. Không cho phép bật tính năng VSS trên Active Backup for Business nếu bạn muốn backup volume C: \ hoặc D: \ trên các phiên bản Windows đã nói ở trên.
– Vui lòng tham khảo bài viết của Microsoft  Protect Data on Remote SMB File Shares using VSS để biết thêm chi tiết.

Comments are closed.