Synology – Hướng dẫn tạo bản sao lưu ngoại vi và xem lại tác vụ Active Backup for Business của bạn

Th3 11, 2020
Hỗ trợ
1 1

1. Trước khi bạn bắt đầu

 • Đảm bảo NAS Synology của bạn có bộ xử lý 64 bit và chạy trên DSM 6.1.7 trở lên, và Active Backup for Business 2.0.4 trở lên.
 • Nếu bạn muốn sao lưu dữ liệu của mình với Snapshot Replication, cài đặt Snapshot Replication trên NAS Synology chạy Active Backup for Business và một NAS Synology khác mà bạn muốn sao chép dữ liệu.
 • Nếu bạn muốn sao lưu dữ liệu của mình bằng Hyper Backup, hãy cài đặt Hyper Backup trên Synology NAS.

2. Sao lưu và phát lại với Snapshot Replication

Các hướng dẫn sau đây trình bày các bước để sao chép và phát lại dữ liệu của Active Backup for Business với Snapshot Replication.

Bạn cũng có thể tham khảo video này để được hướng dẫn chi tiết.

2.1 Sao lưu dữ liệu của Active Backup for Business

 1. Vào Replication > Shared Folder,  và click Create để tạo tác vụ sao chép cho thư mục dùng chung của Active Backup for Business. Sau đó click Next.
 2. Chọn Remote cho điểm đến và click Next.
 3. Nhập địa chỉ IP và thông tin đăng nhập của NAS Synology khác làm đích và click Next.
 4. Chọn volume đích mà bạn muốn sao chép dữ liệu và click Next.
 5. Chọn thư mục dùng chung chứa dữ liệu của Active Backup for Business để sao chép. Trong trường hợp này, dữ liệu của Active Backup for Business được lưu trữ trong “ActiveBackupforBusiness”, vì vậy hãy chọn “ActiveBackupforBusiness”. Sau đó click Next.
 6. Làm theo hướng dẫn để đặt phương thức chuyển bản sao ban đầu, lịch trình, chính sách và các cài đặt nâng cao khác.
 7. Xác nhận các cài đặt và click Apply.

2.2 Xem lại dữ liệu đã sao lưu trên một NAS Synology khác

Khi có sự cố CNTT xảy ra, bạn có thể khôi phục dữ liệu và cài đặt tác vụ trên đích sao chép mà bạn đã đặt trong phần trước. Các dịch vụ thông thường của Active Backup for Business sẽ sớm được tiếp tục trên một NAS Synology khác.

Để xem lại dữ liệu được sao lưu trên một NAS Synology khác:

Vui lòng thực hiện các bước sau trên NAS Synology đích nhân rộng của bạn.

 1. Cài đặt Active Backup for Business nếu nó chưa được cài đặt trên NAS Synology.
 2. Vào Snapshot Replication > Recovery. Chọn thư mục chia sẻ được sao chép có chứa dữ liệu của Active Backup for Business.
 3. Click Action > Failover và chọn phiên bản chụp nhanh để khôi phục. Sau đó click Failover
 4. Vào Active Backup for Business > Storage và click Relink.
 5. Chọn thư mục dùng chung chứa dữ liệu và cài đặt tác vụ của Active Backup for Business mà bạn muốn khôi phục và  click Relink.
 6. Bây giờ bạn có thể tiếp tục hoạt động trên một NAS Synology khác.

Ghi chú:

Sau khi dữ liệu được xem lại, nếu bạn muốn tiếp tục kết nối, thông tin đăng nhập của các mục sau đây phải được nhập lại:

 • Thông tin đăng nhập của VMware vSphere Hypervisor trong Active Backup for Business > Virtual Machine.
 • Khi NAS gốc và một Synology khác có địa chỉ IP, tên người dùng hoặc mật khẩu khác nhau, vui lòng nhập lại thông tin đăng nhập Active Backup for Business Agent trên máy tính cá nhân và máy chủ vật lý.
 • Thông tin đăng nhập trong Active Backup for Business Agent 2.0.3-0472 hoặc các versions trước đó trên máy tính cá nhân và máy chủ vật lý.

Để mô phỏng kịch bản thảm họa CNTT cho Active Backup for Business:

Khi bạn đã đặt tác vụ sao chép, bạn có thể làm theo các hướng dẫn bên dưới về chuyển đổi dự phòng thử nghiệm để mô phỏng kịch bản thảm họa CNTT.

 1. Chọn thư mục chia sẻ được sao chép của Active Backup for Business.
 2. Click Action > Test Failover.
 3. Chọn Test Server nếu có nhiều tác vụ sao chép của thư mục dùng chung.
 4. Nhập Name for Test Failover của thư mục dùng chung và chọn phiên bản snapshot để kiểm tra.
 5. Click Test Failover để bắt đầu
 6. Vào Active Backup for Business > Storage and click Relink.
 7. Chọn thư mục chia sẻ chuyển đổi dự phòng và click Relink.

2.3 Re-protect bản sao của Active Backup cho doanh nghiệp

Khi kết nối thất bại khi đến đích, tác vụ sao chép sẽ dừng đồng bộ hóa dữ liệu giữa nguồn và đích. Sau khi phục hồi nguồn ban đầu, bạn có thể cần phải tạo lại tác vụ sao chép từ NAS nguồn sang NAS đích và sau đó đồng bộ hóa các thay đổi được lưu trữ trên NAS đích trong thảm họa trở lại NAS nguồn.

Để bảo vệ lại bản sao của thư mục chia sẻ Active Backup for Business:

 1. Vào Snapshot Replication > Recovery. Chọn failed over trong thư mục chia sẻ mà bạn muốn re-protect.
 2. Click Action > Re-protect.
 3. Chọn máy chủ nguồn mới mà bạn muốn sao chép dữ liệu cho tác vụ sao chép thành công.
 4. Chọn re-protect với dữ liệu trên nguồn hoặc đích. Sau khi máy chủ nguồn ban đầu không hoạt động trong thảm họa CNTT và dữ liệu Active Backup for Business được relink như bước 2.2, tất cả các thay đổi được thực hiện trong thảm họa CNTT sẽ được lưu trữ trên máy chủ đích ban đầu. Trên máy chủ nguồn mới, nếu bạn muốn tiếp tục với dữ liệu được lưu trữ trong thời gian ngừng hoạt động của máy chủ, vui lòng chọn máy chủ đích ban đầu tại đây. Sau khi thực hiện thao tác, dữ liệu sẽ ghi đè lên thư mục dùng chung trên máy chủ nguồn mới.
 5. Click Re-protect để bắt đầu.

3. Sao lưu và relink với Hyper Backup

Các hướng dẫn sau đây trình bày các bước để sao lưu và xem lại dữ liệu của Active Backup for Business với Hyper Backup. Khi bạn chỉ có một NAS Synology, bạn nên tạo các bản sao dữ liệu của mình cho các dịch vụ public cloud thông qua Hyper Backup.

3.1 Sao lưu dữ liệu của Active Backup for Business

 1. Vào Hyper Backup. Click + ở góc dưới bên trái và chọn Data backup task.
 2. Chọn điểm đến backup của bạn. Ở đây chúng tôi chọn Synology C2 cloud backup làm ví dụ.
 3. Nhập tài khoản và mật khẩu Synology của bạn để đăng nhập vào Synology C2 cloud backup.
 4. Chọn Create backup task làm nhiệm vụ sao lưu của bạn.
 5. Chọn thư mục “@ActiveBackup” để sao lưu.Ghi chú:

  Đối với dữ liệu, toàn bộ thư mục “@ActiveBackup” chứa dữ liệu trùng lặp của Active Backup for Business phải được chọn và sao lưu. Thư mục “ActiveBackupData” chỉ chứa các tệp ảo không cần sao lưu.

 6. Làm theo hướng dẫn để hoàn tất cài đặt.

3.2 Khôi phục dữ liệu đã sao lưu

 1. Click  vào góc dưới bên trái, chọn Data, và chọn tác vụ sao lưu mà bạn đã tạo cho Active Backup for Business để khôi phục.
 2. Bạn sẽ được nhắc chọn cấu hình hệ thống, các phiên bản khác nhau của dữ liệu sao lưu hoặc hơn. Nó phụ thuộc vào loại tác vụ sao lưu mà bạn muốn khôi phục.
 3. Nếu tác vụ sao lưu được mã hóa, bạn cần mật khẩu / khóa mã hóa để khôi phục thành công.
 4. Thực hiện theo các hướng dẫn để hoàn thành việc phục hồi.

3.3 Xem lại dữ liệu đã sao lưu

Sau khi bạn đã khôi phục dữ liệu trước đó của Active Backup for Business thông qua Hyper Backup, bạn có thể gửi lại thư mục chia sẻ đã khôi phục theo các bước sau.

 1. Vào Active Backup for Business > Storage và click Relink.
 2. Chọn thư mục dùng chung chứa dữ liệu và cài đặt tác vụ của Active Backup for Business mà bạn muốn khôi phục và click Relink.

 

 

 

 

Comments are closed.