Synology – Làm gì khi warning log “the virtual machine could not be quiesced” xuất hiện trong Active Backup for Business?

Th2 20, 2020
Hỗ trợ
2 1

Khi bạn đang sao lưu một máy ảo với Active Backup for Business nhưng nó không snapshot được, bạn có thể thấy error log “Failed to take a snapshot of the virtual machine {device} because the virtual machine could not be quiesced. Application aware was disabled this time for the task to be backed up.” ghi nhận trong Activities. Để snapshot thành công máy ảo, vui lòng đảm bảo rằng bạn vẫn còn chỗ trống trên ổ đĩa của máy ảo và kho dữ liệu nơi đặt máy ảo. Ngoài ra, để kiểm tra xem snapshot có thể được thực hiện đúng không, bạn có thể đăng nhập vào VMware vSphere của bạn, chọn máy ảo, hệ thống tập tin khách quiesce và snapshot. (Tìm hiểu thêm).

Nếu không gian có sẵn và không thể snapshots sau khi tắt hệ thống tập tin khách, vui lòng làm theo các phương pháp dưới đây để giải quyết vấn đề này. Có thể xảy ra sự cố cấu hình VMware của máy ảo đó.

Phương pháp 1: Cài đặt lại VMware Tools

Bạn có thể gỡ cài đặt VMware Tools và cài đặt lại trên máy ảo. Vui lòng tham khảo bài viết này để biết thêm thông tin về cài đặt VMware Tools.

Phương pháp 2: Thay đổi hệ thống tập tin không hoạt động bằng Microsoft Volume Shadow Copy Service (VSS)

Nếu vấn đề vẫn còn sau khi bạn thử phương pháp trên, vui lòng làm theo các hướng dẫn bên dưới để thay đổi hệ thống tệp không hoạt động của Microsoft Volume Shadow Copy Service (VSS), thay vì nhà cung cấp Snapshot VMware. Xin lưu ý rằng phương pháp này chỉ áp dụng cho các máy ảo Windows.

   1. Gỡ cài đặt VMware Tools khỏi máy ảo,và cho phép hệ thống được khởi động lại. Bạn có thể tham khảo bài viết này để biết thêm thông tin về việc gỡ cài đặt VMware Tools.
   2. Cài đặt lại VMware Tools trên máy ảo, và chọn cài đặt Custom. Bỏ chọn Volume Shadow Copy Service từ danh sách.
   3. Vô hiệu hóa Volume Shadow Copy Service sao chép ứng dụng trong máy ảo. Vui lòng tham khảo bài viết này để được hướng dẫn chi tiết.
   4. Mở Command Prompt (cmd.exe) trên máy ảo, type vssadmin list providers,và nhấn Enter. Xác nhận nếu nhà cung cấp Microsoft VSS được liệt kê là nhà cung cấp Microsoft Software Shadow Copy 1.0.
   5. Type vssadmin list writerstrong Command Prompt và nhấn Enter, Xác nhận các trạng thái ghi của tất cả các VSS là: [1] StableNo error.
   6. Sau khi thực hiện tất cả các bước trên, snapshot của máy ảo sẽ được thực hiện thành công với Microsoft Volume Shadow Copy Service.

Xem thêm…

Comments are closed.