Synology – Làm thế nào tôi có thể migrate một máy ảo được khôi phục tức thì sang nền tảng ảo hóa ban đầu?

Th4 6, 2020
Hỗ trợ
2 2

Export máy ảo trở lại VMware vSphere:

    1.  Vào Virtual Machine trang của Virtual Machine Manager, chọn máy ảo bạn muốn và  click Action > Export. Click Mode và chọn VMware compatible OVA, giúp tránh các vấn đề tương thích.
    2. Vào vSphere Client, nhấp chuột phải vào ESXi host nơi bạn muốn import máy ảo. Chọn Deploy OVF Template và làm theo các hướng dẫn.

Comments are closed.