Synology-Lưu trữ file vào Synology NAS từ Mac trong mạng cục bộ (local network)

Th12 31, 2019
Hỗ trợ
0 0

Truy cập các thư mục dùng chung với Mac OS

1. Mở Finder và vào Mac computer.
2. Tìm thanh menu dọc trên màn hình.
3. Click Go và chọn Connect to Server.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Nhập địa chỉ IP cho NAS Synology của bạn, Ví dụ: “afp: //192.168.59.121”. Click Connect để tiếp tục.

 

 

 

 

 

 

Favorite Servers: Nhấn dấu cộng (+) sẽ chỉ định địa chỉ IP là favorite servers ( máy chủ truy cập thường xuyên) để sử dụng trong tương lai. Ngoài ra, bạn có thể nhấp vào nút đồng hồ để xem danh sách các máy chủ mà bạn đã kết nối gần đây.

5. Nhập tên user và mật khẩu. Tài khoản người dùng của bạn phải có quyền read/write thích hợp cho thư mục dùng chung mà bạn muốn truy cập. Click Connect để tiếp tục.

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Cuối cùng, nếu thông tin đăng nhập user name của bạn là chính xác, bây giờ bạn sẽ thấy NAS Synology của bạn được liệt kê trong phần Chia sẻ của cửa sổ Finder. Bấm đúp vào thư mục chia sẻ để khám phá nội dung của nó.

Comments are closed.