Synology RKM114

Th7 15, 2020
Sản phẩm
0 0

Synology RKM114 Rail Kit Mounted, fixed 1U

 1. Chiều rộng cột phải bằng hoặc lớn hơn 450mm
 2. Độ rộng Panel phải bằng hoặc lớn hơn 480mm
 3. Độ sâu của rack mount: 570mm đến 720mm
  • 19-series: RS1219+, RS819
  • 18-series: RX418
  • 16-series: RS816
  • 15-series: RS815, RX415
  • 12-series: RS812(RP)+, RS812
  • 11-series: RS411
  • 10-series: RS810(RP)+, RX410
  • 9-series: RS409(RP)+, RS409, RX4

  Độ sâu của rack mount: 570mm đến 810mm

  • 20-series: RS820(RP)+
  • 19-series: RS1619xs+
  • 18-series: RS818(RP)+
  • 15-series: RC18015xs+, RS815(RP)+
  • 14-series: RS814(RP)+, RS814

Hướng dẩn sử dụng Synology

Những câu hỏi thường gặp  về Synology

Khắc phục sự cố về Synology

Comments are closed.