Synology – Tại sao thiết bị hiện tại của tôi bị xóa khi thêm một PC hoặc máy chủ vật lý khác vào Active Backup for Business?

Th3 24, 2020
Hỗ trợ
2 1

1. Kiểm tra xem các thiết bị có UUID giống hệt nhau không

Nếu bạn gặp phải vấn đề này, hai hoặc nhiều PC hoặc Máy chủ vật lý có thể chia sẻ cùng một UUID. Vui lòng làm theo các bước dưới đây:

 1. Trong Windows PowerShell, chạy wmic csproduct để xác nhận xem UUID có giống nhau không.

2. Sửa đổi các UUID riêng lẻ bằng cách truy cập cài đặt BIOS

Nếu hai hoặc nhiều UUID được tìm thấy giống hệt nhau, có thể có được các công cụ để sửa đổi UUID thủ công từ các nhà cung cấp BIOS, bao gồm Megatrends, Phoenix Technologies hoặc Phần mềm Insyde của Mỹ.

Tuy nhiên, một sửa chữa dễ dàng có thể được sử dụng để tùy chỉnh giá trị của UUID. Thay đổi này cũng có thể được áp dụng cho tất cả các thiết bị trong cùng một miền bằng cách đặt Group Policy. Đầu tiên, chúng tôi trình bày cách thêm UUID cho một hoặc một vài thiết bị.

3. Tùy chỉnh giá trị tiền tố UUID trên từng máy tính

Trước khi bạn bắt đầu, đảm bảo Active Backup for Business Agent version 2.1.1-1124 hoặc trên được cài đặt trên PC khách hoặc máy chủ. Nếu cần, hãy tải xuống cho thiết bị của bạn từ Download Center.

Vui lòng làm theo các bước dưới đây để tùy chỉnh UUID.

 1. Nhấn Windows key + R mở Command Prompt. Enter “regedit” mở Registry Editor.
 2. Trong menu bên trái, click HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > Synology. Click phải chuột từ Synology và chọn New > Key. Đặt tên key ActiveBackupforBusinessCustom.
 3. Click chuột phải vào khóa mới, chọn New > Expandable String Value và đặt tên cho chuỗi mới CustomUUIDPrefix.
 4. Nhấp chuột phải vào chuỗi mới và chọn Modify. Điền vào tiền tố ưa thích của bạn dưới Value data và click OK. Tiền tố có thể là một giá trị cố định hoặc một biến như % COMPUTERNAME%. Sau khi lưu giá trị mới, Active Backup for Business sẽ tự động truy xuất tiền tố mới khi snapshot. Ghi chú: Nếu bạn chọn các biến như  %COMPUTERNAME% hoặc %USERNAME% cho tiền tố UUID, khách hàng của bạn, UUID sẽ thay đổi mỗi lần thay đổi tên máy tính hoặc tên người dùng.

4. Tùy chỉnh nhiều giá trị tiền tố UUID bằng Group Policy

Bạn có thể chỉnh sửa giá trị tiền tố cho tất cả các PC và máy chủ trong cùng một miền bằng cách sử dụng Group Policy Object (GPO). Trước khi cài đặt Active Backup for Business Agent. Hãy đảm bảo rằng tất cả các thiết bị được sửa đổi đều nằm trong cùng một domain và Organizational Unit in Active Directory.

Ghi chú: Nếu bạn muốn tạo Transform (.mst) tập tin sử dụng trình soạn thảo Orca, vui lòng tham khảo bài viết này để được hướng dẫn từng bước.

 1. Tạo mới một GPO gọi là NewRegistryKey và click chuột phải để chỉnh sửa.
 2. Trong menu bên trái, vào Computer Configuration > Preferences > Windows Settings. Click chuột phải vào Registry và chọn New > Registry Item.Để đặt tên máy tính của mỗi thiết bị làm tiền tố UUID của nó, hãy viết các giá trị sau vào các trường tương ứng:
  • Key Path:  SOFTWARE\Synology\ActiveBackupforBusinessCustom
  • Value name: CustomUUIDPrefix
  • Type: REG_EXPAND_SZ
  • Value data: %COMPUTERNAME%

  Ghi chú: Bạn có thể chọn một biến khác làm tiền tố bằng cách điền vào bên dưới Value data.

  Trong trường hợp này, nếu có hai máy tính có tên PC1 và PC2 có chung UUID “FFFF-FFFF,” sau đó UUID của họ sẽ được đổi thành PC1-FFFF-FFFF and PC2-FFFF-FFFF. Đảm bảo rằng tất cả các trường đã được điền chính xác và nhấp vào OK.

  Ghi chú: Khi tên máy tính đã được đặt làm giá trị tiền tố, đổi tên máy tính sẽ khiến Active Backup coi đó là một thiết bị mới.

 3. Cài đặt Active Backup for Business Agent phiên bản 2.1.1-1124 trở lên trên tất cả các PC client và server mà bạn muốn sao lưu. Nếu cần, hãy tải xuống file .msi cho thiết bị của bạn từ Download Center Synology.
  Để biết hướng dẫn từng bước về cách cài đặt Active Backup for Business Agent trên nhiều thiết bị bằng Group Policy, vui lòng tham khảo bài viết này.
 4. Sau khi khởi động lại, nhấn Windows key + và enter  “regedit” mở Registry Editor. Bây giờ bạn có thể kiểm tra xem CustomUUIDPrefix đã được thêm và ghi chú tên máy tính. Bạn cũng có thể kiểm tra xem phiên bản mới nhất của Active Backup for Business Agent đã được cài đặt thành công.

Comments are closed.