Synology VS960HD

Th7 15, 2020
Sản phẩm
0 0

Synology VS960HD VisualStation

Hỗ trợ hiển thị lên đến 96 camera IP

Video Outputs: HDMI x 12

Thiết bị xuất hình camera lên TV, VS960HD được kết hợp với một hệ thống NAS Synology Video Recording (NVR) chạy Surveillance Station của Synology.

Hardware Specifications
Video Output
Video Output HDMI X 2
Supported Video Resolution HDMI 1: 4K (3840 x 2160, 30Hz/60Hz); HDMI 2: 1080p (1920 x 1080, 60Hz)
Audio Input 3.5 mm Stereo Audio Jack x 1
Audio Output 3.5 mm Stereo Audio Jack x 1
RJ-45 1GbE LAN Port 1
USB 2.0 Port 2
USB 3.0 Port 1
Appearance
Size (Height x Width x Depth) 32 mm x 130 mm x 130 mm
Weight 0.38 kg

Comments are closed.