TRENDnet đã được sử dụng tại tại Trung tâm đăng kiểm XCG 4902S Lâm Đồng

Th6 19, 2019
Showcase
3 1

Trung tâm đăng kiểm XCG 4902S là trung tâm đăng kiểm trực thuộc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Lâm Đồng
Địa chỉ: 01 Huỳnh Thúc Kháng, P.2, TX Bảo Lộc, Lâm Đồng
Điện thoại: 0263.3720025 Fax: 0263.3720025
Email: ttdkxcg@lamdong.gov.vn, ttdkxcg@sgtvtlamdong.gov.vn
Giám đốc: Phạm Bé – 0918.007.436
P. Giám đốc: Đoàn Thụy Phương – 0918.814.319
P. Giám đốc: Touneh Cường – 0948.980.033

Sản phẩm đã sử dụng
– Hệ thống Camera IP Cục đăng kiểm giám sát trên chuyền kiểm định: Camera IP PTZ TRENDnet TV-IP440PI

Vietcorp Đối tác công nghệ thông tin, phân phối, tích hợp giải pháp công nghệ và truyền thông.

Comments are closed.