TRENDnet đã được sử dụng tại tại Trung tâm đăng kiểm XCG 4902S Lâm Đồng

Th6 19, 2019
Showcase

Trung tâm đăng kiểm XCG 4902S là trung tâm đăng kiểm trực thuộc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Lâm Đồng
Địa chỉ: 01 Huỳnh Thúc Kháng, P.2, TX Bảo Lộc, Lâm Đồng
Điện thoại: 0263.3720025 Fax: 0263.3720025
Email: ttdkxcg@lamdong.gov.vn, ttdkxcg@sgtvtlamdong.gov.vn
Giám đốc: Phạm Bé – 0918.007.436
P. Giám đốc: Đoàn Thụy Phương – 0918.814.319
P. Giám đốc: Touneh Cường – 0948.980.033

Sản phẩm đã sử dụng
– Hệ thống Camera IP Cục đăng kiểm giám sát trên chuyền kiểm định: Camera IP PTZ TRENDnet TV-IP440PI

Vietcorp Đối tác công nghệ thông tin, phân phối, tích hợp giải pháp công nghệ và truyền thông.

Comments are closed.