TRENDnet đã được sử dụng tại Trung tâm đăng kiểm XCG 1803D Nam Định

Th4 10, 2019
Showcase
1 0

Trung tâm đăng kiểm XCG 1803D là trung tâm đăng kiểm trực thuộc Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đạt Thành
Địa chỉ: xã Hải Thanh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
Điện thoại: 0228.3799987 Fax: 0228.3799987
Email: trungtamdangkiemxecogioi1803D@gmail.com
Giám đốc: Trần Việt Hoài – 0946.864.336
P. Giám đốc: Nguyễn Quang Huy – 0974.235.699

Sản phẩm đã sử dụng
– Hệ thống Camera IP Cục đăng kiểm giám sát trên chuyền kiểm định: Camera IP PTZ TRENDnet TV-IP440PI

Vietcorp Đối tác công nghệ thông tin, phân phối, tích hợp giải pháp công nghệ và truyền thông.

Comments are closed.