TRENDnet đã được sử dụng tại Trung tâm đăng kiểm XCG 6102S Bình Dương

Th1 29, 2019
Showcase
1 0

Trung tâm đăng kiểm XCG 6102S là trung tâm đăng kiểm trực thuộc Trung Tâm Xe Cơ Giới Tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 0274.3825778 Fax: 0274.3870182
Email: dangkiemxecogioi@binhduong.gov.vn
Giám đốc: Lâm Sơn Hà – 0919.277.922
Phó Giám đốc: Châu Văn Dũng – 0909.555.568
Phó Giám đốc: Võ Dũng – 0979.555.539

Sản phẩm đã sử dụng
– Hệ thống Camera IP Cục đăng kiểm giám sát trên chuyền kiểm định: Camera IP PTZ TRENDnet TV-IP440PI

Vietcorp Đối tác công nghệ thông tin, phân phối, tích hợp giải pháp công nghệ và truyền thông.

Comments are closed.