TRENDnet đã được sử dụng tại Trung tâm đăng kiểm XCG 7701S Bình Định

Th10 22, 2019
Showcase
1 1

Trung tâm đăng kiểm XCG 7701S là trung tâm đăng kiểm trực thuộc Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiện Thủy Bộ Bình Định
Địa chỉ: 71 Tây Sơn – Quy Nhơn – Bình Định
Điện thoại: 0256.3846761 Fax: 0256.3846761
Giám đốc: Phạm Đại Lâm – 0914.004.315
P.Giám đốc: Phạm Tấn Vương – 0935.654.444
P.Giám đốc: Huỳnh Minh Hậu – 0907.963.374

Model đã sử dụng
– Hệ thống Camera IP Cục đăng kiểm giám sát trên chuyền kiểm định: Camera IP PTZ TRENDnet TV-IP440PI

Vietcorp Đối tác công nghệ thông tin, phân phối, tích hợp giải pháp công nghệ và truyền thông.

Comments are closed.