TRENDnet đã được sử dụng tại Trung tâm đăng kiểm XCG 7801S Phú Yên

Th5 29, 2019
Showcase
1 0

Trung tâm đăng kiểm XCG 7801S là trung tâm đăng kiểm trực thuộc Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải 7801S Phú Yên
Địa chỉ: P.9 – Bình Kiến – Tuy Hòa – Phú Yên
Điện thoại: 0257.3847077 Fax: 0257.3847538
Email: dangkiemphuyen@gmail.com
P.giám đốc phụ trách: Lê Văn Vượng – 0903.584.774
P.giám đốc: Phan Tiên Viên – 0988.321.987

Sản phẩm đã sử dụng
– Hệ thống Camera IP Cục đăng kiểm giám sát trên chuyền kiểm định: Camera IP PTZ TRENDnet TV-IP440PI

Vietcorp Đối tác công nghệ thông tin, phân phối, tích hợp giải pháp công nghệ và truyền thông.

Comments are closed.