TRENDnet đã được sử dụng tại Trung tâm đăng kiểm XCG 7901S Khánh Hòa

Th5 11, 2019
Showcase
1 0

Trung tâm đăng kiểm XCG 7901S là trung tâm đăng kiểm trực thuộc Trung Tâm Đăng Kiểm Xe Cơ Giới Khánh Hòa
Địa chỉ: Đường 2 tháng 4 – Đồng Đế – Vĩnh Hoà – Nha Trang – Khánh Hoà
Điện thoại: 0258.3831003 Fax: 0258.3836191
Email: dangkiemkhanhhoa@gmail.com
Giám đốc: Phù Minh Sơn – 0903.592.857
Phó Giám đốc: Nguyễn Xuân Thu– 0985.200.224
Phó Giám đốc: Trần Xuân Khánh– 0947.987.479

Sản phẩm đã sử dụng
– Hệ thống Camera IP Cục đăng kiểm giám sát trên chuyền kiểm định: Camera IP PTZ TRENDnet TV-IP440PI

Vietcorp Đối tác công nghệ thông tin, phân phối, tích hợp giải pháp công nghệ và truyền thông.

Comments are closed.