TRENDnet đã được sử dụng tại Trung tâm đăng kiểm XCG 8501S Ninh Thuận

Th6 19, 2019
Showcase
3 1

Trung tâm đăng kiểm XCG 8501S là trung tâm đăng kiểm trực thuộc Trung Tâm Đăng Kiểm Xe Cơ Giới Đường Bộ
Địa chỉ: Bình Quý – Phước Dân – Ninh Phước – Ninh Thuận
Điện thoại: 0259.3868123 Fax: 0259.3868850
Email: dangkiem8501s@gmail.com
Giám đốc: Tạ Hậu – 0917.445.558
Phó Giám đốc: Lê Kông Quyền – 0947.171.077

Sản phẩm đã sử dụng
– Hệ thống Camera IP Cục đăng kiểm giám sát trên chuyền kiểm định: Camera IP PTZ TRENDnet TV-IP440PI

Vietcorp Đối tác công nghệ thông tin, phân phối, tích hợp giải pháp công nghệ và truyền thông.

Comments are closed.