TRENDnet đã được sử dụng tại Trung tâm đăng kiểm XCG 8501S Ninh Thuận

Th6 19, 2019
Showcase

Trung tâm đăng kiểm XCG 8501S là trung tâm đăng kiểm trực thuộc Trung Tâm Đăng Kiểm Xe Cơ Giới Đường Bộ
Địa chỉ: Bình Quý – Phước Dân – Ninh Phước – Ninh Thuận
Điện thoại: 0259.3868123 Fax: 0259.3868850
Email: dangkiem8501s@gmail.com
Giám đốc: Tạ Hậu – 0917.445.558
Phó Giám đốc: Lê Kông Quyền – 0947.171.077

Sản phẩm đã sử dụng
– Hệ thống Camera IP Cục đăng kiểm giám sát trên chuyền kiểm định: Camera IP PTZ TRENDnet TV-IP440PI

Vietcorp Đối tác công nghệ thông tin, phân phối, tích hợp giải pháp công nghệ và truyền thông.

Comments are closed.