vCloudPoint – 1 máy tính chia sẻ cho 18 học sinh cùng sử dụng

Th10 28, 2019
Tin tức
1 0

Showcase vCloudPoint – Chia sẽ 1 máy tính cho 18 người đồng thời cùng sử dụng tại phòng học.

Sản phẩm sử dụng: vCloudPoint S100 | Giải pháp chia sẻ máy tính vCloudPoint

+ Tổng số máy khách triển khai: 18

+ Tổng số máy chủ triển khai: 1

+ Ứng dụng triển khai: Office, Internet, Education software.

Cấu hình máy chủ:

+ CPU :Intel 6-core

+ Memory 64GB DDR4

+ Mainboard: AsRock

+ Disk 512GB


📌 Giải pháp đầu tư ICT hiệu quả, tiết kiệm…
📌 Giảm đến 95% điện năng.
📌 Giảm đến 95% chi phí quản lý, bảo trì.
📌 Giảm đến 70% phí đầu tư ban đầu.
📌 Quản lý tập trung bằng phần mềm chuyên nghiệp.

Xem thêm sản phẩm vCloudPoint Zero Client

>> Giải pháp chia sẽ máy tính vCloudPoint

>> Giải pháp công nghệ thông tin cho trường học

Comments are closed.