vCloudPoint – 1 máy tính chia sẻ cho 34 học sinh cùng sử dụng

Th10 28, 2019
Tin tức
1 0

Showcase vCloudPoint – Chia sẽ 1 máy tính cho 20 người đồng thời cùng sử dụng tại phòng học.

Sản phẩm sử dụng: vCloudPoint V1 | Giải pháp chia sẻ máy tính vCloudPoint

+ Tổng số máy khách triển khai: 34

+ Tổng số máy chủ triển khai: 1

+ Ứng dụng triển khai: Admin Plus, Web systems, Adobe, MS Office, Language Software,Autocad.Solid.Mastercam.

Cấu hình máy chủ:

+ CPU:SUPERMICRO 2x E5 2620 V4

+ Memory64 GB DDR4

+ SSD for system and userfiles : 480 GB

+ OSWIN7


📌 Giải pháp đầu tư ICT hiệu quả, tiết kiệm…
📌 Giảm đến 95% điện năng.
📌 Giảm đến 95% chi phí quản lý, bảo trì.
📌 Giảm đến 70% phí đầu tư ban đầu.
📌 Quản lý tập trung bằng phần mềm chuyên nghiệp.

Xem thêm sản phẩm vCloudPoint Zero Client

>> Giải pháp chia sẽ máy tính vCloudPoint

>> Giải pháp công nghệ thông tin cho trường học

Comments are closed.