vCloudPoint – 2 máy tính chia sẻ cho 30 học sinh cùng sử dụng

Th10 28, 2019
Tin tức
2 0

Showcase vCloudPoint – Chia sẽ 2 máy tính cho 30 người đồng thời cùng sử dụng tại phòng học.

Sản phẩm sử dụng: vCloudPoint S100 | Giải pháp chia sẻ máy tính vCloudPoint

+ Tổng số máy khách triển khai: 30

+ Tổng số máy chủ triển khai: 2

+ Ứng dụng triển khai: Solide, Auto-cad, CAM(computer Aided Manufacturing)

Cấu hình máy chủ:

+ CPU: Amd fx 8350 cpu 4ghz 8core

+ Memory: 4* 8GB

+ SSD for system and user files : 240G

+ OS: WIN7


📌 Giải pháp đầu tư ICT hiệu quả, tiết kiệm…
📌 Giảm đến 95% điện năng.
📌 Giảm đến 95% chi phí quản lý, bảo trì.
📌 Giảm đến 70% phí đầu tư ban đầu.
📌 Quản lý tập trung bằng phần mềm chuyên nghiệp.

Xem thêm sản phẩm vCloudPoint Zero Client

>> Giải pháp chia sẽ máy tính vCloudPoint

>> Giải pháp công nghệ thông tin cho trường học

Comments are closed.