vCloudPoint – 5 máy tính chia sẻ cho 35 nhân viên Call Center

Th10 28, 2019
Tin tức
1 0

Showcase vCloudPoint – Chia sẽ 5 máy tính cho 35 người đồng thời cùng sử dụng tại văn phòng làm việc.

Sản phẩm sử dụng: vCloudPoint S100 | Giải pháp chia sẻ máy tính vCloudPoint

+ Tổng số máy khách triển khai: 35

+ Tổng số máy chủ triển khai: 5

+ Ứng dụng triển khai: VoIP – NuaVOX, Business Telecommunication. 

Cấu hình máy chủ:

+ Server: HP Pavilion 630

+ CPU:Intel Core i7 5300U

+ Memory: 16GB DDR3

+ Disk:Sandisk Plus 120GB SSD, 1TB 7200rpm HDD


📌 Giải pháp đầu tư ICT hiệu quả, tiết kiệm…
📌 Giảm đến 95% điện năng.
📌 Giảm đến 95% chi phí quản lý, bảo trì.
📌 Giảm đến 70% phí đầu tư ban đầu.
📌 Quản lý tập trung bằng phần mềm chuyên nghiệp.

Xem thêm sản phẩm vCloudPoint Zero Client

>> Giải pháp chia sẽ máy tính vCloudPoint

>> Giải pháp công nghệ thông tin cho trường học

Comments are closed.