vCloudPoint cập nhật phiên bản vMatrix Server 2.3.6 mới

Th3 20, 2019
Tin tức
1 0

vCloudPoint cho ra mắt vMatrix Server Manager version 2.3.6 bao gồm các bản sửa lỗi để cải thiện khả năng tương thích và độ tin cậy của toàn hệ thống máy tính.

Các cập nhật:

New: Thêm “Enhanced Mode” dưới tab “Configuration” để cải thiện khả năng tương thích ứng dụng

New: Thêm pop-up window để nhắc khởi động lại hệ thống sau khi tắt IP virtualization ( ảo hóa).

New: Thêm chức năng kết nối tự động với thiết bị đầu cuối sau khi máy tính để bàn bị ngắt kết nối hoặc đăng xuất trong các tình huống.

New: Administrators có thể upload và lock hình nền tùy chỉnh cho các thiết bị đầu cuối tại server management.

New: Thêm hỗ trợ đa ngôn ngữ cho Administration Log.

New: Thêm cài đặt DNS cho thiết bị đầu cuối.

New: Thêm biểu tượng management console.

New: Thêm pop-up window để nhắc các biểu tượng ẩn ở thanh task bar.

New: Thêm ngôn ngữ Ukraina.

Fixed: Sửa đổi logic kiểm tra USB dirve của Diagnostic Tool để khắc phục sự cố USB driver cho kết quả kiểm tra không chính xác.

Fixed: Khắc phục sự cố sao chép file lớn vào đĩa U được gắn vào thiết bị đầu cuối có thể gây ra sự cố.

Fixed: Khắc phục sự cố người dùng không thể hiển thị khi domain controller cũng đóng vai trò là máy chủ được chia sẻ.

Fixed: Sửa lỗi cho phép IP virtualization ( ảo hóa IP) có thể gây ra sự cố ngẫu nhiên trên “DaemonService” và lỗi kết nối người dùng.

Fixed: Khắc phục sự cố thời gian đăng nhập của người dùng không hiển thị trên tab “User Management”.

Fixed: Sửa lỗi .Net có thể xảy ra khi đăng xuất người dùng.

Fixed: Khắc phục sự cố cpaccel.exe trên máy chủ khi administrator log in ngay sau khi đăng xuất.

Fixed: Khắc phục sự cố IP virtualization ( ảo hóa IP) mà thiết bị NIC đã chọn không thể lưu trong một số trường hợp, khiến cho cài đặt static virtual IP ( IP ảo tĩnh) không thành công.

Fixed: Khắc phục sự cố số lượng users online không được refresh kịp thời.

Fixed: Khắc phục sự cố tên của thiết bị đầu cuối không được kết nối với máy chủ không được hiển thị.

Fixed: Khắc phục sự cố lỗi đăng nhập thất bại sau khi người dùng đăng xuất, cho biết bạn không thể đăng nhập nhiều lần.

Fixed: Sửa lỗi memory exception sau khi đăng xuất users trong hệ thống Win7 / 08R2.

Fixed: Sửa lỗi phạm vi sử dụng CPU và memory được hiển thị tại tab “User Management “.

Fixed: Khắc phục sự cố không thể hiển thị tên tiếng Trung đầy đủ của hệ thống người dùng.

Fixed: Khắc phục sự cố “host is busy” do sử dụng CPU lớn của “DaemonService” trong thời gian trống.

Fixed: Sửa lỗi đóng băng ngẫu nhiên dịch vụ máy chủ sau khi cố gắng đăng nhập user.

Fixed: Sửa lỗi trong Win7 / 8.1 mà các thiết bị đầu cuối không thể kết nối với máy chủ sau khi sửa đổi port bắt đầu của dịch vụ mạng tại server manager.

Fixed: Khắc phục sự cố thay đổi ngôn ngữ thông qua icon phía dưới góc bên phải màn hình không có hiệu lực.

Fixed: Khắc phục sự cố trong Win 10 nội dung video có thể bị lệch vị trí khi được phát VLC playe ở chế độ “Economic Mode”.

Improved: Cải thiện khả năng tương thích thiết bị USB.

Improved: Sửa đổi trình tự gán IP ảo ( virtual IP assignment) khi đăng nhập user để giảm xung đột địa chỉ IP ảo.

Improved: Tối ưu hóa kết nối thiết bị đầu cuối trong VPN để khắc phục sự cố thiết bị đầu cuối không đăng nhập được khi sử dụng một số phần mềm VPN.

Improved: Sửa đổi bố cục bên trong menu “Network Settings”  click chuột phải của tab “Device Management”  để cho phép cấu hình các địa chỉ IP của nhiều thiết bị đầu cuối.

Improved: Xóa menu bên trong “Fixed IP Address” click chuột phải của tab “Device Management” để di chuyển IP address cố định sang menu “Network Setting”

Improved: Tối ưu hóa phát lại video trên trình phát VLC media player.

Improved: chức năng đổi tên được thay đổi để áp dụng cho offline users.

Improved: loại bỏ biểu tượng thiết bị chuyển hướng USB trên máy chủ.

 

Chúng tôi xin cảm ơn các khách hàng đã có những đóng góp để cải thiện phiên bản này:

Hướng dẫn:

– Để cập nhật vMatrix Server Manager hiện tại của bạn lên version 2.3.6 mới nhất, vui lòng tải gói cài đặt tại đây.

– Bạn có thể cài đặt ghi đè lên file cũ nhưng đảm bảo DISABLE phần mềm Anti-Virus hoặc Firewall trong quá trình cài đặt.

– Người dùng thiết bị đầu cuối sẽ bị ngắt kết nối trong quá trình cập nhật và bạn được yêu cầu khởi động lại hệ thống khi hoàn tất.

 

 

Comments are closed.