vCloudPoint cập nhật vMatrix 2.4.0

Th8 29, 2019
Tin tức
1 0

vCloudPoint vừa đưa ra phiên bản vMatrix 2.4.0 với một số chức năng quản lý mới và các bản vá để cải thiện độ tin cậy của hệ thống chia sẽ máy tính.

Sửa lỗi:

 • Không thể đăng nhập vào hệ thống sau khi nâng cấp lên Windows 10 1903.
 • Không nhận ra đầu đọc thẻ thông minh trên máy chủ Windows 10 / Server 2019.
 • Không thể nhận dạng 1 vài thiết bị USB tổng hợp.
 • Lỗi màn hình thiết bị đầu cuối kết nối USB khi bị cấm.
 • Màn hình thiết bị đầu cuối chuyển sang màu đen khi có nhiều máy chủ online..
 • Thiết bị đầu cuối có thể bị đóng băng khi tín hiệu mạng bị gián đoạn.
 • Kết nối “DAEMON” có thể bị sập trong 1 số trường hợp.
 • Trình hướng dẫn cài đặt nhắc đường dẫn ổ cứng riêng trống.
 • Một số con trỏ chuột đặc biệt có thể khiến firmware bị lỗi.
 • Thiết bị đầu cuối đôi khi không phát hiện ra máy chủ sau khi đăng xuất.
 • Lỗi “unknown error 0x02” khi đăng nhập vào Windows 7 / Server 2008R2, hệ thống có bật RemoteFX.
 • Mất 1 thời gian để khởi động phần mềm quảng lý máy chủ trong Windows XP.
 • Nút “Do not show next time” không có hiệu lực.
 • Màn hình đen sau khi đăng nhập vào hệ thống khi độ phân giải màn hình bị giới hạn ở mức 1366×768

Thêm mới:

 • Tùy chọn cấu hình DNS tại menu cài đặt của quản lý thiết bị
 • Chức năng khởi động từ xa để cấp nguồn cho các thiết bị đầu cuối từ trình quản lý máy chủ.
 • Cấu hình máy chủ không bao gồm dự phòng nhiệt độ cao và cân bằng tải.
 • Cho phép tên máy chủ server local không broadcast ẩn đi khỏi giao diện đăng nhập của thiết bị đầu cuối.

Để cập nhật vMatrix Server Manager hiện tại, bạn nên cập nhật lên phiên bản 2..4.0 mới nhất, vui lòng tải xuống tại đây: vCloudPoint vMatrix 2.4.0

Bạn có thể ghi đè lên các file cài đặt cũ nhưng đảm bảo đã tắt mọi phần mềm chống virus hoặc Firewall khi cài đặt

Người dùng đầu cuối sẽ bị ngắt kết nối trong quá trình cập nhật và cần khởi động lại khi hoàn tất.

Comments are closed.