vCloudPoint Cập Nhật vMatrix Server Manager 2.5.2

Th5 12, 2020
Tin tức
0 0

vCloudPoint cập nhật bản vMatrix Server Manager 2.5.2 với tính năng quản lý lưu trữ mới.

Thêm mới:

 • Các thiết bị HID không phải là thiết bị đầu vào USB (như UKEY, TOKEN, …) được nhận dạng và hỗ trợ tại thiết bị đầu cuối.
 • Admin có thể cài đặt quyền Read/Write cho các ổ đĩa public và private.
 • Admin có thể quản lý khả năng truy cập các thiết bị lưu trữ được gắng vào máy chủ.
 • Admin có thể khởi động các phần mềm qua các phiên từ trình quản lý máy chủ.
 • Admin có thể quản lý danh sách máy chủ được thêm thủ công cho thiết bị đầu cuối.
 • Cài đặt thiết bị đầu cuối có thể được lưu và khôi phục từ trình quản lý máy chủ.
 • Thêm vào tùy chọn “Logout and Shutdown”.
 • Thêm vào tùy chọn “Don’t show again” tại cửa sổ nhắc nhở “Connect to host”
 • Trang “Permisstion Control”
 • Thêm ngôn ngữ: Czech

Sửa lỗi:

 • Không thể điều chỉnh âm lượng tai nghe USB hoặc thiết bị âm thanh khác
 • Một số thiết bị USB không phản hồi trong quá trình sử dụng.
 • Kết nối nhiều thiết bị USB có thể dẫn tới màn hình đen khi thiết bị đầu cuối đăng xuất.
 • Không thể cô lập thiết bị USB và đầu đọc thẻ thông minh giữa các phiên của thiết bị đầu cuối.

Cải tiến:

 • Admin có thể thiết lập nhiều ổ cứng riêng trên bộ nhớ local.
 • Đã xóa giới hạn định dạng tên file có các file cấu hình ngoại tuyết.
 • Viết lại mô tả ngôn ngữ trên một số trang.
 • Một số trang trong cột Menu được phân loại vào Menu Advanced
 • Cải thiện tính ổn định của âm thanh ảo.
 • Giao diện hướng dẫn cấu hình không còn hiển thị trong quá trình cài đặt trình quản lý máy chủ.
 • Hạn chế tên thiết bị đầu cuối chỉ các ký tự ASCII

Để cập nhật vMatrix Server Manager lên phiên bản mới nhất Version 2.5.2, vui lòng download trực tiếp tại: vMatrix Server Manager.

Bạn có thể ghi đè lên các file cài đặt cũ nhưng đảm bảo đã tắt mọi phần mềm chống virus hoặc Firewall khi cài đặt

Người dùng đầu cuối sẽ bị ngắt kết nối trong quá trình cập nhật và cần khởi động lại khi hoàn tất.

Comments are closed.