vCloudPoint đã được sử dụng tại Công ty TNHH Kỹ Nghệ Gỗ Hoa Nét

Th2 26, 2019
Showcase
1 0

Công ty Wanek Furniture được thành lập năm 2008 tại Việt Nam với tên Công ty TNHH Kỹ Nghệ Gỗ Hoa Nét và từ đó đã mở rộng tại 4 địa điểm ở Bình Dương với qui mô lên đến 9.000 lao động. Công ty Wanek Furniture là một công ty chủ chốt trong chuỗi cung ứng của Tập đoàn Sản xuất  Đồ nội thất Hàng đầu Thế giới với mạng lưới cung ứng trên 123 công ty trên toàn thế giới.

Model đã sử dụng
vCloudPoint S100 Zeroclient

Ứng dụng
– Ứng dụng: Thiết bị vCloudPoint S100 thay thế cho máy tính trong nhà máy, cài đặt và triển khai sử dụng các phần mềm VLC Player, duyệt web.

Lợi ích
– Giảm 70% chi phí đầu tư ban đầu
– Giảm 95% chi phí quản lý
– Giảm 95% chi phí điện năng
– Giảm 95% chi phí nâng cấp hệ thống trong tương lai.

Vietcorp Đối tác công nghệ thông tin, phân phối, tích hợp giải pháp công nghệ và truyền thông.

Comments are closed.